Thứ Năm, 1/4/2021 | 14:36 GMT +7

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Tuyển dụng các vị trí:

1. GIÁO VIÊN TIN CÔNG NGHỆ STEAM TOÀN QUỐC – GIÁO VIÊN TIN CÔNG NGHỆ STEAM 2. GIẢNG VIÊN CỘNG TÁC TOÀN QUỐC – GIẢNG VIÊN CỘNG TÁC 3. CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1. GIÁO VIÊN TIN CÔNG NGHỆ STEAM

TOÀN QUỐC – GIÁO VIÊN TIN CÔNG NGHỆ STEAM

2. GIẢNG VIÊN CỘNG TÁC

TOÀN QUỐC – GIẢNG VIÊN CỘNG TÁC

3. CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

BÌNH LUẬN