Thứ Ba, 25/10/2022 | 10:43 GMT +7

ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN CỦA CÁC LỚP NĂM 2,3

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN CỦA CÁC LỚP NĂM 2,3 – Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/ĐTN của Đoàn trường Đại học Hạ Long, từ ngày 15/09/2022 đến ngày 15/10/2022, 5 chi đoàn năm 2,3 thuộc Liên chi Đoàn khoa CNTT đã tiến hành tổ chức Đại hội Lớp – Chi […]

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LỚP – CHI ĐOÀN CỦA CÁC LỚP NĂM 2,3
– Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/ĐTN của Đoàn trường Đại học Hạ Long, từ ngày 15/09/2022 đến ngày 15/10/2022, 5 chi đoàn năm 2,3 thuộc Liên chi Đoàn khoa CNTT đã tiến hành tổ chức Đại hội Lớp – Chi Đoàn. Kết thúc Đại hội, các chi đoàn đã bầu ra những thành viên ưu tú cho Ban Cán Sự lớp và Ban Chấp Hành chi đoàn trong nhiệm kỳ mới.
Xin chúc mừng thành công của Đại hội, chúc các đồng chí trong Ban cán sự và Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì mới sẽ thật sáng suốt và đủ bản lĩnh để giúp chi đoàn phát huy được thế mạnh và những chỉ tiêu đề ra trong năm học mới.

BÌNH LUẬN