Thứ Năm, 8/8/2019 | 16:51 GMT +7

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hệ chính quy; cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hạ Long thông báo điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hệ chính quy; cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2019 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 (KV3) như sau:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hạ Long thông báo điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hệ chính quy; cao đẳng sư phạm hệ chính quy đợt 1 năm 2019 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 (KV3) như sau:

3B. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN Đợt 1-2019

BÌNH LUẬN