Thứ Ba, 11/1/2022 | 20:32 GMT +7

Quyết định thành lập Ban trực Tết Nhâm Dần 2022

Ngày 11/01/2021, Trường Đại học Hạ Long, ban hành Quyết định trực Tết Nhâm Dần (2022). Toàn bộ Quyết định tải về tại đây  

Ngày 11/01/2021, Trường Đại học Hạ Long, ban hành Quyết định trực Tết Nhâm Dần (2022). Toàn bộ Quyết định tải về tại đây

 

BÌNH LUẬN