Thứ Bảy, 3/2/2024 | 08:20 GMT +7

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2024)

Nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), tập thể cán bộ lãnh đạo và giảng viên trường Đại học Hạ Long đã tổ chức chương trình dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tập thể cán bộ giảng viên Trường Đại học Hạ Long Dâng hương nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024)

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớp của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường để tưởng nhớ những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước và đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Sau 94 năm thành lập và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành con thuyền đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn nền độc lập, tự do của đất nước và nhân dân. Trong thời bình, Đảng ta đã đưa đất nước ngày càng phát triển, từng bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.

Trong suốt 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày 03/2/2024 là ngày kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đúng ngày này cách đây 94 năm, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ ngày 6/1 – 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Ảnh: Tranh tư liệu TTXVN

Trong suốt 94 năm qua (1930-2024), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đó là đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền và làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2 là dịp tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045.

Ban truyền thông (Bài viết có sử dụng tư liệu của https://vtv.vn/)

BÌNH LUẬN