Thứ Sáu, 9/8/2019 | 09:29 GMT +7

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 1) CỦA TRƯỜNG ĐH HẠ LONG

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 1) CỦA TRƯỜNG ĐH HẠ LONG

Xem toàn văn danh sách TẠI ĐÂY

Xem bằng file Excel TẠI ĐÂY

1 thought on “DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 1) CỦA TRƯỜNG ĐH HẠ LONG

BÌNH LUẬN