Thứ Sáu, 3/3/2023 | 16:01 GMT +7

Quy định về đối tượng, phương thức xét kết hợp năm 2023

Trường Đại học Hạ Long thông báo quy định và hướng dẫn về phương thức xét kết hợp năm 2023 như sau:

Đối tượng Điều kiện xét tuyển Ngành xét tuyển
Đối tượng 1: Sử dụng điểm thi TN THPT của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 và chứng chỉ ngoại ngữ – Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 4.5 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (trong đó, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Gồm 15 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường; 12) Quản trị kinh doanh; 13) Thiết kế đồ hoạ; 14) Văn học; 15) Công nghệ thông tin.
– Thí sinh có Chứng chỉ năng lực Tiếng Trung Quốc HSK4 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (trong đó, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Gồm 05 ngành: 1) Ngôn ngữ Trung Quốc; 2) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 3) Quản trị khách sạn; 4) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 5) Quản trị kinh doanh
– Thí sinh có Chứng chỉ năng lực Tiếng Nhật N4 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (trong đó, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Ngôn ngữ Nhật
– Thí sinh có chứng chỉ năng lực Tiếng Hàn Quốc TOPIK cấp 3 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ (trong đó, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Ngôn ngữ Hàn Quốc
Đối tượng 2: Sử dụng điểm thi TN THPT của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc – Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Gồm 15 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường; 12) Quản trị kinh doanh; 13) Thiết kế đồ hoạ; 14) Văn học; 15) Công nghệ thông tin.
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Nhật;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Ngôn ngữ Nhật
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Trung Quốc;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Ngôn ngữ Trung Quốc
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên)

Gồm 07 ngành: 1) Khoa học máy tính; 2) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 3) Quản trị khách sạn; 4) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 5) Quản trị kinh doanh; 6) Thiết kế đồ hoạ; 7) Công nghệ thông tin.
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn Tin;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên)

Gồm 02 ngành: 1) Khoa học máy tính; 2) Công nghệ thông tin; 3) Thiết kế đồ họa
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn Sinh học;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên)..

Gồm 02 ngành: 1) Nuôi trông thủy sản; 2) Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên.

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên)

Gồm 02 ngành: 1) Quản lý văn hóa; 2) Văn học
Đối tượng 3: Sử dụng điểm thi TN THPT của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 kết quả học sinh giỏi cấp trường – Thí sinh là học sinh giỏi 03 năm liền ở bậc THPT;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 2 môn Văn, Toán hoặc tổng điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;

– Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc THPT (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc THPT nhân đôi) đạt từ 21,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Gồm 15 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường; 12) Quản trị kinh doanh; 13) Thiết kế đồ hoạ; 14) Văn học; 15) Công nghệ thông tin.

BÌNH LUẬN