Thứ Sáu, 3/3/2023 | 16:45 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành Quản lý văn hóa

NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (gồm 02 chuyên ngành: Văn hóa du lịch và Tổ chức sự kiện)

Cơ hội việc làm:

  • Tại cơ quan quản lý Nhà nước: Bộ VHTT&DL, Sở VHTT&DL, Phòng văn hoá – Thông tin, các cơ quan báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước có nhu cầu sử dụng cán bộ văn hóa;
  • Tại cơ quan quản lý các thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa, Thư viện, Bảo tàng;
  • Tại Viện nghiên cứu văn hóa thuộc Viện Hàn lâm KHXHVN;
  • Các đoàn ca múa, đoàn nghệ thuật, các doanh nghiệp, cán bộ văn hóa xã, phường;
  • Chuyên viên trong các cơ quan, đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức về văn hóa, nghệ thuật.
  • Giảng dạy ngành Quản lý văn hóa ở các cơ sở đào tạo, các trường Văn hóa nghệ thuật (sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm);
  • Sinh viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở chuyên ngành Quản lý văn hóa.

BÌNH LUẬN