Thứ Sáu, 3/3/2023 | 16:58 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cơ hội việc làm:

  • Cơ quan quản lý Nhà nước: Bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT), Sở TN&MT, Phòng TN&MT; Trung tâm TN&MT;
  • Tại các Tổ chức quốc tế về TN&MT; Tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ về môi trường và phát triển cộng đồng;
  • Tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất;
  • Tại  Viện Công nghệ môi trường; Trung tâm nghiên cứu về TN&MT;
  • Giảng dạy tại các trường đại học, học viện có đào tạo ngành TN&MT.

BÌNH LUẬN