Thứ Sáu, 3/3/2023 | 17:02 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành Giáo dục tiểu học

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Cơ hội việc làm:

 • Giáo viên dạy tiểu học ở hệ thống các trường Tiểu học công lập, dân lập và các trường quốc tế song ngữ.
 • Giảng viên trường đại học có đào tạo giáo viên tiểu học.
 • Chuyên viên và cán bộ quản lý ở các trường học và các cơ sở giáo dục khác.
 • Nghiên cứu viên, tư vấn tâm lí cho các trường học và các trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục.
 • Nơi làm việc:
  • Trường tiểu học công lập, dân lập và trường quốc tế
  • Trường đại học có đào tạo giáo viên tiểu học
  • Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục
  • Các trung tâm tư vấn tâm lí học đường

BÌNH LUẬN