Thứ Sáu, 3/3/2023 | 17:01 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành Giáo dục mầm non

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Cơ hội việc làm:

  • Giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.
  • Giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.
  • Cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục mầm non.
  • Chuyên viên giáo dục mầm non ở các Phòng giáo dục, quận, huyện, Sở GD&ĐT.
  • Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu giáo dục hoặc Tư vấn viên về giáo dục mầm non.
  • Tiếp tục tham gia học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

BÌNH LUẬN