Thứ Tư, 17/3/2021 | 12:11 GMT +7

Cơ hội nhận học bổng

Học bổng của tỉnh Quảng Ninh và của Trường Đại học Hạ Long dành cho học sinh sinh viên...

1. Hệ Đại học chính quy

 • Học bổng của tỉnh Quảng Ninh
  • Đối tượng: sinh viên (SV) trúng tuyển nhập học 06 ngành ĐẠI HỌC được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Gồm các ngành: (1) Nuôi trồng thủy sản; (2) Ngôn ngữ Hàn Quốc; (3) Ngôn ngữ Nhật Bản; (4) Quản trị khách sạn; (5) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (6) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
  • Nội dung hưởng và mức hưởng: TỐI ĐA 205 TRIỆU/SV TRONG TOÀN KHÓA HỌC
   • Thưởng điểm tuyển sinh: Thưởng 10 lần mức lương cơ sở (14.900.000đ) nếu có điểm từ 21 đến dưới 24 điểm; thưởng 15 lần (22.350.000đ) nếu có điểm từ 24 đến dưới 27 điểm; thưởng 20 lần (29.800.000đ) nếu có điểm từ 27 điểm trở lên;
   • Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập bằng 10% mức lương cơ sở/tháng và tiền đóng học phí hàng tháng bằng mức học phí phải nộp nếu có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên (không quá 20% tổng số sinh viên từng ngành);
   • Hỗ trợ tiền ăn: Sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/tháng;
   • Hỗ trợ chỗ ở: Sinh viên có khoảng cách từ nhà đến trường từ 15km trở lên được bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá; trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở, sinh viên được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 20% mức lương cơ sở/tháng;
   • Khuyến khích học tập: Sinh viên được thưởng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng nếu có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi; bằng 150% mức lương cơ sở/tháng nếu có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại xuất sắc;
   • Thưởng tốt nghiệp: Sinh viên được thưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp loại giỏi; bằng 20 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp loại xuất sắc.
  • Thời gian thực hiện: Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2027-2028.
 • Học bổng đầu vào của Trường Đại học Hạ Long
  • Đối tượng: SV trúng tuyển nhập học các ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học máy tính, Quản lý văn hóa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc được nhận HỌC BỔNG ĐẦU VÀO của Trường Đại học Hạ Long.
  • Nội dung hưởng và mức hưởng:
   • Mức 1: 50 suất học bổng bằng 200% học phí của học kỳ đầu tiên năm trúng tuyển cho sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 27 điểm trở lên.
   • Mức 2: 30 suất học bổng bằng 100% học phí của học kỳ đầu tiên năm trúng tuyển cho sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 24 đến dưới 27 điểm trở lên.
   • Mức 3: 20 suất học bổng bằng 50% học phí của học kỳ đầu tiên năm trúng tuyển cho sinh viên có điểm trúng tuyển (tổ hợp 3 môn, chưa nhân hệ số) vào ngành học từ 21 đến dưới 24 điểm trở lên.
 • Học bổng trong quá trình học của Trường Đại học Hạ Long: thực hiện theo quy định.
 • Học bổng được tài trợ bởi các doanh nghiệp có liên kết với Trường Đại học Hạ Long (nhiều loại)

2. Hệ Cao đẳng chính quy

 • Học bổng của tỉnh Quảng Ninh
  • Đối tượng: SV có HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI QUẢNG NINH trúng tuyển nhập học 04 ngành CAO ĐẲNG được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Gồm các ngành: (1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; (2) Quản trị khách sạn; (3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (4) Hướng dẫn du lịch. Được HỖ TRỢ 50% mức lương cơ sở/người/tháng (745.000 đ/tháng)
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Sinh viên được tuyển sinh trong năm học 2024-2025 sẽ được hỗ trợ đến khi kết thúc khóa học.
 • Học bổng trong quá trình học của Trường Đại học Hạ Long: thực hiện theo quy định.

3. Hệ Trung cấp năng khiếu

 • Học bổng của tỉnh Quảng Ninh
  • Đối tượng: Học sinh (HS) trúng tuyển nhập học 04 ngành TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Gồm các ngành: (1) Thanh nhạc; (2) Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; (3) Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; (4) Nghệ thuật biểu diễn kịch múa.
  • Nội dung hưởng:
   • Hỗ trợ 100% tiền đóng học phí hằng tháng bằng mức học phí phải nộp theo quy định;
   • Bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của trường nếu khoảng cách từ nhà đến nơi học từ 15km trở lên.
   • Điều kiện hỗ trợ: HS được hỗ trợ ngay trong học kỳ đầu tiên; từ học kỳ thứ 2 trở đi, HS phải có điểm học tập trung bình trung các môn học và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên thì mới tiếp tục được hưởng chính sách này.
  • Thời gian thực hiện: Từ năm học 2020-2021 đến năm học 2027-2028.

2 thoughts on “Cơ hội nhận học bổng

 1. Cho tôi hỏi chút ạ. Thưởng tuyển sinh dành cho tất cả sinh viên có mức điểm trong quy định hay chỉ 1 sinh viên có điểm cao nhất trong khung điểm thưởng ạ?
  VD khung thưởng 14.900.000 cho hs từ 21 đến dưới 24 điểm thì tất cả sv trong khung điểm này đều được hưởng hay chỉ có 1 bạn ở mức điểm cao nhất ở khung này mới được nhận thưởng ạ

BÌNH LUẬN