Thứ Hai, 6/7/2020 | 13:25 GMT +7

TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA ĐỘC LÂP CỦA DỰ ÁN THUỘC LIÊN MINH CHÂU ÂU

“Monitoring Trends in Vietnamese graduates employment” (MOTIVE) - Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp”

Đại học Hạ Long là thành viên của dự án “Monitoring Trends in Vietnamese graduates employment” (MOTIVE) – Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” được đồng tài trợ bởi Chương trình Erasmus + của Liên minh Châu Âu. Để biết thêm thông tin về quan hệ đối tác, mục tiêu, sự kiện, v.v. vui lòng truy cập trang web của Dự án: www.mactor-euproject.net

HALOU tìm kiếm một chuyên gia để đánh giá độc lập về tiến trình và chất lượng của dự án. Tất cả các thông tin như Giới thiệu về dự án, Mục đích và mục tiêu của việc đánh giá độc lập, Mô tả nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, tiến trình nộp hồ sơ và thu nhập được ghi trong tệp đính kèm như dưới đây.

Liên hệ với HALOU thông qua email “motiveproject.halou@gmail.com” để nhận mẫu Đơn đăng ký.

  1. Tại sao chúng tôi cần bạn?

Dự án (MOTIVE) – Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp, được Ủy ban châu Âu đồng tài trợ theo Chương trình Erasmus +, Bước 2 của xây dựng năng lực trong giáo dục đại học, từ ngày 15 tháng 1 năm 2020 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023. Với yêu cầu toàn bộ dự án sẽ thực hiện tuân thủ các mục tiêu đã được đề ra, dự án cần một bộ phân có thể đánh giá chất lượng động lập từ các chuyên gia ngoài dự án.

Chuyên gia bên ngoài này cần đánh giá một cách có hệ thống và khách quan các yếu tố như khung dự án, quản lý dự án và hiệu suất dự án. Việc đánh giá cần cung cấp thông tin đáng tin cậy, hữu ích và thiết thực cũng như mang tính xây dựng nhằm tăng cường tính bền vững của dự án.

Đối tượng chính của đánh giá bên ngoài là AlmaLaurea Interuniversity Consortium về chất lượng điều phối viên dự án, các tổ chức đối tác Việt Nam và châu Âu và các bên liên quan khác trong dự án.

  1. Yêu cầu hồ sơ

Ứng viên được chọn là người đáp ứng được các tiêu chuẩn và tiêu ký về kinh nghiệm được mô tả cụ thể trong file sử dụng mẫu đơn đính kèm và được hoàn thiện bằng tiếng Anh.

Các ứng viên sau khi hoàn thiện đơn xin úng tuyển đã có đầy đủ chữ kỹ gửi đến email direzione@almalaurea.it. Hồ sơ bao gồm: CV, bản sao bằng tốt nghiệp (và bản dịch bằng tiếng Anh) và một bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

Tiêu đề của e-mail:  MOTIVE Project External Expert for Quality Assessment

  1. Thu nhập

Hợp đồng tư vấn này có giá trị tối đa € 9.000,00 (không bao gồm VAT). Ứng viên sẽ tự chi trả các chi phí đi lại, ăn nghỉ có liên quan để tham dự các cuộc họp của dự án. Các loại thuế hoặc phí sẽ được áp dụng theo luật pháp của Ý.

Toàn văn thông báo tuyển dụng

Thông tin dự án Motive

Đơn đăng kí tham gia dự án

BÌNH LUẬN