Thứ Sáu, 7/5/2021 | 10:50 GMT +7

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Toàn bộ kế hoạch xem tại đây

Toàn bộ kế hoạch xem tại đây

BÌNH LUẬN