Thứ Bảy, 5/6/2021 | 09:47 GMT +7

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ngày 2/6/2021, tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 3392/UBND-NLN3 về việc Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Với chủ đề năm 2021 “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”,

Toàn bộ Văn bản tải về tại đây (VB3392_signed)

BÌNH LUẬN