Thứ Hai, 7/5/2018 | 10:04 GMT +7

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng Sư phạm hệ Chính quy năm 2018

Trường Đại học Hạ Long thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP) hệ chính quy năm 2018 như sau: 1. Xét tuyển thẳng 1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng – Đối tượng tuyển thẳng vào ĐH, […]

Trường Đại học Hạ Long thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP) hệ chính quy năm 2018 như sau:

1. Xét tuyển thẳng

1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

– Đối tượng tuyển thẳng vào ĐH, CĐSP được quy định tại các điểm c, e, k khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, cụ thể:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh (điểm c);

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (điểm e);

+ Người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên; người có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 (điểm k);

– Ngoài quy định tại khoản 2 Điều 7, Trường xét tuyển thẳng đối với các đối tươngh sau:

+ Học sinh đã tốt nghiệp THPT chuyên của tỉnh Quảng Ninh vào các ngành cao đẳng sư phạm hệ chính quy phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: 3 năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức;

+ Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải;

1.2. Ngành xét tuyển thẳng

Loại giải

Trình độ

Tên ngành đào tạo

1) Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (điểm c)
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Tin học; thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

Đại học

Khoa học máy tính
2) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (điểm e)
Giải nhất, nhì, ba môn Tin học

Đại học

Khoa học máy tính
Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Anh

Đại học

Ngôn ngữ Anh
Giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Trung Quốc

Đại học

Ngôn ngữ Trung Quốc
3) Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (điểm e)
Giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Đại học

Khoa học máy tính
4) Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế
Giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế

Đại học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

5) Học sinh THPT chuyên của tỉnh Quảng Ninh
Có 3 năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.

CĐSP

Giáo dục Tiểu học
6) Người có bằng trung cấp ngành sư phạm
Có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo.

CĐSP

Giáo dục Tiểu học

1.3. Hồ sơ xét tuyển thẳng

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 3 Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọ HSG quốc gia hoặc Giấy chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển thẳng khác.

– 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– 02 ảnh chân dung cỡ 4×6

2. Ưu tiên xét tuyển

2.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển (đối với thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐSP).

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Quy chế, Hiệu trưởng xem xét, quyết định ưu tiên xét tuyển vào trường;

2.2. Ngành ưu tiên xét tuyển

Loại giải

Trình độ

Tên ngành đào tạo

1) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG quốc gia các môn thi thuộc tổ hợp ĐKXT của thí sinh vào Trường Đại học Hạ Long và tốt nghiệp năm 2018.

Đại học

Tất cả các ngành đào tạo

(Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo môn đoạt giải vào điểm xét tuyển)

2) Thí sinh tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
Đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; nội dung đề tài được Hội đồng tuyển sinh đánh giá là phù hợp với môn thuộc tổ hợp ĐKXT của thí sinh vào Trường Đại học Hạ Long và tốt nghiệp năm 2018.

Đại học

Tất cả các ngành đào tạo

(Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo môn đoạt giải vào điểm xét tuyển)

Ghi chúMức điểm ưu tiên theo môn đoạt giải được quy định như sau (Nếu đạt nhiều giải cùng một môn/lĩnh vực thì chỉ được hưởng một tiêu chuẩn cộng điểm cao nhất)

+ Thí sinh đoạt giải nhất                    : cộng 4,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải nhì                      : cộng 3,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải ba                        : cộng 2,0 điểm

+ Thí sinh đoạt giải khuyến khích       : cộng 1,0 điểm

1.3. Hồ sơ ưu tiên xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo Phụ lục 5 Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

3. Thời gian nộp hồ sơ

– Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Hạ Long cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

– Trường nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/6/2018.

– Trước 17h00’ ngày 18/7/2018, Trường tổ chức xét tuyển thẳng, cập nhật danh sách trúng tuyển vào CSDL trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trên website: http://daihochalong.edu.vn và gửi về sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh.

Ghi chú:

– Trường xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2018 được áp dụng chung cho tất cả thí sinh bao gồm cả thí sinh đoạt giải từ những năm trước;

– Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Email: phongdaotao.dhhl@moet.edu.vn

– Điện thoại liên hệ: 0912.230.965

BÌNH LUẬN