Thứ Hai, 19/7/2021 | 14:00 GMT +7

THÔNG BÁO Viết bài cho Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số và giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội”

Nhằm nhận diện những thách thức và cơ hội đối với giáo dục đại học trong thời đại số và góp phần đưa ra những đề xuất về chính sách phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) phối hợp cùng Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH […]

Nhằm nhận diện những thách thức và cơ hội đối với giáo dục đại học trong thời đại số và góp phần đưa ra những đề xuất về chính sách phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) phối hợp cùng Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Hạ Long, Viện Chính sách và Quản lý (IPAM) (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và CLB Nhà khoa học ĐHQG Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế quan trọng này.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các chuyên gia, cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục viết bài cho Hội thảo.

Các bài viết sẽ được Hội đồng khoa học thẩm định và đăng trong Kỷ yếu chuỗi hội thảo DAAS 2021 (có số ISBN).

Những bài viết xuất sắc sẽ được lựa chọn đăng Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội – chuyên đề Nghiên cứu chính sách và quản lý (ISSN 2615-9295 / e-ISSN 2588-1116) hoặc Ấn phẩm Khoa học Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương (ISBN quốc tế và ISSN 2525-2488).

Thời hạn gửi đề xuất, toàn văn tham luận:

Thời hạn gửi đề xuất tham luận: 06/07/2021

Thời hạn gửi toàn văn tham luận: 23/08/2021

Mọi thông tin chi tiết mời tham khảo tại đây.

 Bài viết gửi về địa chỉ email: websitephongkhoahoc@gmail.com và gửi bản cứng về phòng QLKH&HTQT.

BÌNH LUẬN