Thứ Bảy, 9/3/2024 | 16:14 GMT +7

Thông báo về việc triển khai làm Thẻ sinh viên tích hợp Thẻ thư viện và Thẻ ngân hàng cho khối sinh viên năm 2, 3, 4

Thông báo về việc triển khai làm Thẻ sinh viên tích hợp Thẻ thư viện và Thẻ ngân hàng cho khối sinh viên năm 2, 3, 4

BÌNH LUẬN