Thứ Hai, 14/1/2019 | 10:44 GMT +7

Thông báo về việc lấy ý kiến của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Bộ Giáo dục đề nghị các đại học, trường đại học, học viện tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ GD&ĐT đã tổ chức xin ý kiến của nhân dân và các tổ chức đóng góp cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trên Cổng thông tin  của Bộ tại địa chỉ: http://www.moet.edu.vn/vanban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx.

Bộ Giáo dục đề nghị các đại học, trường đại học, học viện tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Toàn văn công văn xem tại:

111_BGDDT_GDCTHSSV

Phiếu góp ý xem và tải tại:

PHIẾU GÓP Ý LUẬT GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN