Thứ Sáu, 4/6/2021 | 10:14 GMT +7

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT BÀI VỚI CHỦ ĐỀ “SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG”

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giám sát tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp ” (MOTIVE).

Cuộc thi viết bài nằm trong khuôn khổ dự án “Giám sát tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp ” (MOTIVE) được Quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, thuộc Đại học Bologna, Italia mà trong đó Trường Đại học Hạ Long là một thành viên của dự án.

Bài viết cần được nêu rõ một trong các chủ đề:

 1. Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động;
 2. Hệ thống giáo dục, xã hội và kinh tế của Việt Nam;
 3. Chất lượng của hệ thống giáo dục đại học;
 4. Về việc đào tạo tại các trường đại học và nguồn nhân lực;
 5. Cơ cấu thị trường lao động, thách thức và cơ hội;
 6. Dân tộc thiểu số trong giáo dục đại học và thị trường lao động;
 7. Ảnh hưởng của thời gian tốt nghiệp trong thời gian COVID;
 8. Đánh giá các chính sách giáo dục.

Bài viết sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí bắt buộc là:

 1. Mức độ liên quan (xem xét các tác động xã hội, đề cập đến chủ đề Hội nghị),
 2. Tính hợp lệ (được lập luận rõ ràng, dựa trên bằng chứng và có cơ sở về lý thuyết),
 3. Ý nghĩa của bài viết/tính mới,
 4. Cơ sở phương pháp luận và tính chặt chẽ, cân bằng, cấu trúc.

Ba bài báo tốt nhất sẽ được lựa chọn  bày trong tại Hội nghị “Định hướng phát triển một số chính sách cho giáo dục đại học trong xã hội ngày nay” Hội nghị dự kiến được diễn ra vào tháng 4/5 năm 2022 tại Bologna, Ý.

Ban tổ chức sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho bài báo được giải.

 • Thời gian như sau:
 • Nộp tóm tắt bài báo: Trước ngày 31/7/2021
 • Bài báo hoàn thiện: Trước ngày 31/10/2021

Địa chỉ nhận bài:

Thông tin chi tiết xem tại: Call for papers Erasmus+ MOTIVE project-1

BÌNH LUẬN