Thứ Hai, 7/6/2021 | 08:11 GMT +7

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ ĐỀ “SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG”

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Dự án “Giám sát tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” (MOTIVE) được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020 – 2022 dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, thuộc Đại học Bologna, Italia, trong […]

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Dự án “Giám sát tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” (MOTIVE) được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020 – 2022 dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, thuộc Đại học Bologna, Italia, trong đó Trường Đại học Hạ Long là một thành viên của dự án.

Bài viết cần nêu rõ một trong các chủ đề:

 1. Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động;
 2. Hệ thống giáo dục, xã hội và kinh tế của Việt Nam;
 3. Chất lượng của hệ thống giáo dục đại học;
 4. Về việc đào tạo tại các trường đại học và nguồn nhân lực;
 5. Cơ cấu thị trường lao động, thách thức và cơ hội;
 6. Dân tộc thiểu số trong giáo dục đại học và thị trường lao động;
 7. Ảnh hưởng của thời gian tốt nghiệp trong thời gian COVID – 19;
 8. Đánh giá các chính sách giáo dục.

Bài viết sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí bắt buộc là:

 1. Mức độ liên quan (xem xét các tác động xã hội, đề cập đến chủ đề Hội nghị);
 2. Tính hợp lệ (được lập luận rõ ràng, dựa trên bằng chứng và có cơ sở về lý thuyết);
 3. Ý nghĩa của bài viết/tính mới;
 4. Cơ sở phương pháp luận và tính chặt chẽ, cân bằng, cấu trúc.

Ba bài viết tốt nhất sẽ được lựa chọn  bày trong tại Hội nghị “Các chính sách phát triển lĩnh vực giáo dục đại học trong xã hội ngày nay – Bài học kinh nghiệm thực tiễn và phương hướng tương lai”.

Hội nghị dự kiến được diễn ra vào tháng 4 – 5/2022 tại Bologna, Italia.

Ban tổ chức sẽ đài thọ toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho người có bài viết đoạt giải.

Thời gian nộp bài: Nộp tóm tắt bài báo trước ngày 31/7/202; nộp bài báo hoàn thiện trước ngày 31/10/2021

Địa chỉ nhận bài:

– Tiến sĩ Dr. Dorel Manitiu, Quản lý dự án, phòng Hợp tác quốc tế, Almalaurea Interuniversity Consortium. Email: dorel.manitiu@almalaurea.it

– Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, Trường Đại học  Hạ Long. Email: phongqlkhqhqt.dhhl@moet.edu.vn

Thông tin chi tiết xem tại: Call for papers Erasmus+ MOTIVE project-1 (trích dẫn đường link để đi đến file pdf đính kèm).

Thông tin chi tiết xem tại: Call-for-papers-Erasmus-MOTIVE-project-1

BÌNH LUẬN