Thứ Hai, 7/5/2018 | 11:15 GMT +7

Thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018

Trường đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh năm 2018 Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển Mã ngành I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm) 800 – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 A00, A01, D01, D90 7810103 – Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01, […]

Trường đại học Hạ Long thông báo tuyển sinh năm 2018

Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển Mã ngành
I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (4 năm) 800
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 A00, A01, D01, D90 7810103
– Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01, D90 7810201
– Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) 50 A00, A01, D01, D90 7480101
– Quản lý văn hóa 50 C00, D01, D15, D78 7229042
– Ngôn ngữ Anh 90 A01, D01, D10, D78 7220201
– Ngôn ngữ Trung Quốc 50 D01, D04, D10, D78 7220204
– Ngôn ngữ Nhật 50 D01, D06, D10, D78 7220209
– Nuôi trồng thủy sản 30 A00, A01, B00, D10 7620301
– Quản lý tài nguyên và môi trường 70 A00, A01, B00, D10 7850101
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 80 A00, A01, D01, D90 7810202
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 830
1. Hệ sư phạm (3 năm): 180
– Giáo dục Mầm non 100 M00 51140201
– Giáo dục Tiểu học 80  C00, D01, D10 51140202
2. Hệ ngoài sư phạm (2 năm): 650
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 A00, A01, D01 6810101
– Quản trị khách sạn 150 A00, A01, D01 6810201
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 120 A00, A01, D01 6810205
– Tin học ứng dụng 30 A00, A01, D01 6480206
– Hướng dẫn du lịch 100 C00, D01, D15 6220103
– Công tác xã hội 30 C00, D01, D15 6760101
– Tiếng Anh 50 A01, D01, D10 6220206
– Hội họa 20 H00 6210103
– Thanh nhạc 20 N00 6210225
III. HỆ TRUNG CẤP 200
– Nghệ thuật biểu diễn kịch múa (6 năm) 20 Múa; Thẩm âm – Tiết tấu 42210224
– Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây (6 năm) 20 Thẩm âm – Tiết tấu 42210205
– Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (6 năm) 20 Thẩm âm – Tiết tấu 42210210
– Thanh nhạc (4 năm) 20 Hát; Thẩm âm – Tiết tấu 42210203
– Hội họa (4 năm) 20 Hình họa 42210101
– Sư phạm Mầm non (2 năm) 100 Xét tuyển  môn Văn, Sử lớp 12 42140201
* Vùng tuyển:

– Hệ đại học: Tuyển sinh trong toàn quốc

– Hệ cao đẳng, trung cấp:

+ Ngành đào tạo sư phạm: Tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh.

+ Ngành đào tạo ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong toàn quốc.

* Phương thức tuyển sinh:

– Hệ đại học:

+ Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. đối với các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Công nghệ thông tin; Quản lý văn hóa; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật;

+ Xét tuyển kết quả kì thi THPT Quốc gia (70% chỉ tiêu) và xét tuyển học bạ THPT (30 chỉ tiêu) đối với các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Nuôi tròng thủy sản.

– Hệ cao đẳng:

+ Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển học bạ THPT. Riêng các khối M00, N00 kết hợp xét học bạ THPT và thi năng khiếu.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1- Đối tượng: Sinh viên hệ đại học được tuyển vào trường Đại học Hạ Long năm 2018.

2- Các mức học bổng

– Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên và môi trường

+ Mức 1 ( 10 suất học bổng = 200% học phí),  có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.

+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

– Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển ngành Nuôi trồng thủy sản

+ Mức 1 (10 suất học bổng = 200% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.

+ Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên

.+ Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 18 điểm trở lên.

Hotline:       Khoa Du lịch: 0912.629.339            ; Khoa Công nghệ thông tin: 0914.087.140;

Khoa Văn hóa: 0915.655.189          ; Khoa Thủy sản: 01658.249.443;

Khoa Môi trường: 01693.869.682  ; Khoa Ngoại ngữ: 0904.662.266 /0915.933.715

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Hạ Long

Điện thoại: Cơ sở 1: 02033.850.854 ; Cơ sở 2: 02033.659.232

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH

0912.230.965/ 0914.626.198

Tổ hợp xét tuyển

TT Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp
1 Toán – Lý – Hóa A00
2 Toán – Lý – Anh A01
3 Toán – Hóa – Sinh B00
4 Văn – Sử – Địa C00
5 Văn – Toán – Anh D01
6 Văn – Toán – Trung D04
7 Văn – Toán – Nhật D06
8 Toán – Địa – Anh D10
9 Văn – Địa – Anh D15
10 Văn – Anh – KHXH D78
11 Toán – Anh – KHTN D90
12 Toán – Văn – Hát, kể chuyện M00
13 Văn – Hát – Thẩm âm, tiết tấu N00

 

BÌNH LUẬN