Thứ Hai, 12/7/2021 | 08:48 GMT +7

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

Xem danh sách kết quả TẠI ĐÂY:Ket-qua-xet-dot-1_Bo-sung-127-2

BÌNH LUẬN