Thứ Sáu, 4/8/2023 | 14:46 GMT +7

Thông báo Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng chi người nước ngoài, kì thi ngày 14-16/8/2023

Toàn văn thông báo tải về tại đây

Toàn văn thông báo tải về tại đây

BÌNH LUẬN