Thứ Sáu, 27/3/2020 | 08:54 GMT +7

Quyết định về việc thực hiện chế độ miễn học phí đối với sinh viên theo quyết định số: 193/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, học kỳ II năm học 2019 – 2020

Quyết định về việc thực hiện chế độ miễn học phí đối với sinh viên theo quyết định số: 193/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN