Thứ Ba, 12/11/2019 | 08:56 GMT +7

Quyết định về việc thực hiện chế độ hỗ trợ tiền ăn hàng tháng theo QĐ 4320/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh đối với sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020

Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY  

Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY

 

BÌNH LUẬN