Thứ Ba, 12/11/2019 | 08:54 GMT +7

Quyết định về việc thực hiện chế độ hỗ trợ mua đồ dùng học tập và tiền ăn hàng tháng theo QĐ 913/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh đối với sinh viên học kỳ I năm học 2019 – 2020

Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY  

Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY

 

BÌNH LUẬN