Thứ Sáu, 12/4/2024 | 09:01 GMT +7

Quyết định về việc hỗ trợ học phí kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ Đại học theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (đợt 1)

Quyết định về việc hỗ trợ học phí kỳ I năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ Đại học theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (đợt 1)

Xem Danh sách sinh viên: TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN