Thứ Ba, 14/2/2023 | 09:21 GMT +7

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050

Ngày 11/02/2023 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 80/QĐ-TTg, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Theo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng Trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực.

Toàn văn Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 tải về tại đây

BÌNH LUẬN