Thứ Sáu, 25/1/2019 | 10:59 GMT +7

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trường ĐH Hạ Long

Ngày 18 tháng 1 năm 2019 trường Đại học Hạ Long đã ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trường ĐH Hạ Long. Mọi thông tin chi tiết có thể tải về tại đây

Ngày 18 tháng 1 năm 2019 trường Đại học Hạ Long đã ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trường ĐH Hạ Long. Mọi thông tin chi tiết có thể tải về tại đây

BÌNH LUẬN