Thứ Tư, 31/7/2019 | 16:44 GMT +7

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 178/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến hết năm 20120".

Xem toàn văn Nghị quyết TẠI ĐÂY

 

BÌNH LUẬN