Thứ Hai, 14/9/2020 | 08:47 GMT +7

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Xem toàn văn Nghị quyết TẠI ĐÂY

Xem toàn văn Nghị quyết TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN