Thứ Ba, 10/12/2019 | 14:36 GMT +7

Nghị quyết quy định chế độ chi cho giảng viên thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật Bản và chính sách hỗ trợ người học một số ngành nghệ thuật tại trường Đại học Hạ Long

Xem toàn văn và tải Nghị quyết TẠI ĐÂY NQ233.signed.pdf    

Xem toàn văn và tải Nghị quyết TẠI ĐÂY

NQ233.signed.pdf

 

 

BÌNH LUẬN