Thứ Hai, 25/7/2022 | 11:08 GMT +7

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Toàn bộ Tài liệu truyên truyền kỷ niệm  75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) tải tại đây

Toàn bộ Tài liệu truyên truyền kỷ niệm  75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) tải tại đây

BÌNH LUẬN