Thứ Hai, 24/8/2020 | 16:00 GMT +7

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TUYỂN HỌC BẠ THPT NĂM 2020 (ĐỢT 2)

Trường ĐH Hạ Long công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 2 như sau:

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Mã tỉnh Mã huyện Tên ngành Tổng điểm Điểm XT Ghi chú
1 Trần Quốc Bảo 20/04/2001 Nam 17 01 Khoa học máy tính 25.20 25.45 K. đạt
2 Ngô Văn Nam 18/10/2002 Nam 17 01 Khoa học máy tính 24.90 25.15 K. đạt
3 Ngô Văn Nam 18/10/2002 Nam 17 01 Khoa học máy tính 24.90 25.15 K. đạt
4 Phạm Tùng Dương 30/10/2001 Nam 17 03 Khoa học máy tính 18.40 18.65 K. đạt
5 Lại Hoàng Thùy Linh 18/12/2002 Nữ 17 01 Ngôn ngữ Anh 22.80 23.05 Đạt
6 Trần Hương Thảo 15/07/2001 Nữ 17 13 Ngôn ngữ Anh 21.80 22.30 K. đạt
7 Đỗ Văn Linh 10/07/1999 Nam 17 01 Ngôn ngữ Anh 22.00 22.25 K. đạt
8 Vũ Khánh Huyền 11/12/2002 Nữ 17 02 Ngôn ngữ Anh 21.30 21.55 K. đạt
9 Lê Thị Thu Hằng 15/11/2002 Nữ 17 10 Ngôn ngữ Anh 20.90 21.15 K. đạt
10 Hoàng Thị Thu Hằng 02/11/2001 Nữ 17 12 Ngôn ngữ Anh 20.00 20.75 K. đạt
11 Hoàng Hương Thảo 05/03/2002 Nữ 17 02 Ngôn ngữ Anh 20.40 20.65 K. đạt
12 Lưu Khánh Linh 30/11/2002 Nữ 17 02 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.40 22.15 Đạt
13 Trịnh Thị Hằng 26/04/2002 Nữ 24 06 Ngôn ngữ Nhật 25.20 25.70 Đạt
14 Ngô Thị Hà Thu 05/02/2002 Nữ 26 02 Ngôn ngữ Trung Quốc 26.00 26.75 Đạt
15 Hoàng Thị Hòa 29/08/2002 Nữ 17 05 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.30 26.05 Đạt
16 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 03/02/2002 Nữ 17 04 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.70 25.95 Đạt
17 Nguyễn Trúc Quỳnh 15/10/2002 Nữ 17 01 Ngôn ngữ Trung Quốc 25.10 25.35 Đạt
18 Trần Thị Xuân 13/08/2002 Nữ 17 05 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.40 25.15 Đạt
19 Hoàng Phương Thảo 17/06/2002 Nữ 17 04 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.80 25.05 Đạt
20 Đặng Thành Đạt 17/12/2002 Nam 17 03 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.30 25.05 Đạt
21 Dương Cẩm 10/06/2001 Nữ 17 02 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.30 24.55 Đạt
22 Vũ Thế Chi 01/01/2002 Nam 17 04 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.10 24.35 K. đạt
23 Hoàng Thị 30/08/2002 Nữ 17 05 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.50 24.25 K. đạt
24 Đặng Thành Đạt 17/12/2002 Nam 17 03 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.10 23.85 K. đạt
25 Đặng Thị Hương 02/01/2002 Nữ 17 06 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.90 22.40 K. đạt
26 Ngô Thị Mỹ Linh 16/09/2002 Nữ 17 04 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.00 22.25 K. đạt
27 Nguyễn Thị Ngát 19/12/2002 Nữ 17 04 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.80 22.05 K. đạt
28 Loan Thế Thủy 15/09/2002 Nam 17 01 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.20 21.95 K. đạt
29 Nguyễn Thị Vân Anh 12/01/2002 Nữ 17 11 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.30 21.55 K. đạt
30 Lê Hoàng Thuận 17/11/2002 Nam 17 11 Ngôn ngữ Trung Quốc 20.90 21.15 K. đạt
31 Phạm Minh Hằng 09/11/2001 Nữ 17 05 Ngôn ngữ Trung Quốc 20.10 20.85 K. đạt
32 Hà Thị Tuyết 20/11/2001 Nữ 17 07 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.90 20.40 K. đạt
33 Ngô Đức Trường 27/04/2001 Nam 17 11 Nuôi trồng thủy sản 22.60 23.10 Đạt
34 Trịnh Công Kiệt 17/06/2002 Nam 17 08 Nuôi trồng thủy sản 22.60 23.10 Đạt
35 Hoàng Anh 28/03/2002 Nam 17 11 Nuôi trồng thủy sản 22.13 22.38 Đạt
36 Nguyễn Việt Hưng 31/10/2002 Nam 17 08 Nuôi trồng thủy sản 20.40 20.90 Đạt
37 Nguyễn Anh Quân 22/12/2002 Nam 17 13 Nuôi trồng thủy sản 19.80 20.55 Đạt
38 Nguyễn Doanh Doanh 14/10/2001 Nữ 17 10 Nuôi trồng thủy sản 19.40 19.65 Đạt
39 Phạm Minh Đô 30/09/2000 Nam 17 11 Nuôi trồng thủy sản 18.46 18.71 Đạt
40 Đoàn Minh Hùng 28/01/2002 Nam 17 03 Nuôi trồng thủy sản 18.00 18.25 K. đạt
41 Vũ Thị Thảo 22/12/2001 Nữ 17 11 Quản lý tài nguyên và môi trường 22.80 23.05 Đạt
42 Phạm Bá Lương 25/07/2002 Nam 17 03 Quản lý tài nguyên và môi trường 21.90 22.15 Đạt
43 Phạm Tuấn Thái 31/01/2002 Nam 17 11 Quản lý tài nguyên và môi trường 21.40 22.15 Đạt
44 Nguyễn Trọng Khiêm 29/12/2001 Nam 17 03 Quản lý tài nguyên và môi trường 20.00 20.25 Đạt
45 Nguyễn Đức Minh 18/02/2002 Nam 17 03 Quản lý tài nguyên và môi trường 19.90 20.15 Đạt
46 Đoàn Lê Thu Hương 28/04/2002 Nữ 17 01 Quản lý văn hóa 24.30 24.55 Đạt
47 Tô Việt Hưng 19/06/2000 Nam 17 01 Quản lý văn hóa 23.70 24.45 Đạt
48 Nguyễn Thị Hảo 28/01/2002 Nữ 19 06 Quản lý văn hóa 23.80 24.05 Đạt
49 Phạm Thị Thủy 31/01/2001 Nữ 17 04 Quản lý văn hóa 22.30 23.05 Đạt
50 Dương Hoàng Kỳ Duyên 16/08/2002 Nữ 17 01 Quản lý văn hóa 22.70 22.95 Đạt
51 Đặng Hương Trà 19/08/2002 Nữ 17 01 Quản lý văn hóa 21.30 22.05 Đạt
52 Lê Minh Thái 02/12/2002 Nam 17 03 Quản lý văn hóa 21.70 21.95 Đạt
53 Trần Thị Thanh Hương 27/10/2002 Nữ 17 01 Quản lý văn hóa 21.50 21.75 Đạt
54 Dương Hoàng Kỳ Duyên 16/08/2002 Nữ 17 01 Quản lý văn hóa 21.00 21.25 Đạt
55 Vũ Hoàng 18/10/2002 Nam 17 01 Quản lý văn hóa 20.50 21.25 Đạt
56 Bùi Tùng Dương 24/08/2002 Nam 17 01 Quản lý văn hóa 20.50 20.75 Đạt
57 Trần Thị Châu Anh 03/03/2002 Nữ 17 03 Quản lý văn hóa 20.36 20.61 Đạt
58 Đào Hữu Ninh 29/10/2000 Nam 17 01 Quản lý văn hóa 19.40 19.90 Đạt
59 Vũ Thị Mai Linh 26/11/2002 Nữ 17 01 Quản lý văn hóa 19.60 19.85 Đạt
60 Trịnh Thị Hằng 26/04/2002 Nữ 24 06 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.20 25.70 Đạt
61 Nguyễn Thị Hương Xuyên 21/01/2002 Nữ 15 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.10 25.35 Đạt
62 Trần Huy Hoàng 19/11/2002 Nam 17 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.60 23.85 K. đạt
63 Tống Yến Phương 01/01/2002 Nữ 17 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.85 K. đạt
64 Đỗ Văn Linh 07/10/1999 Nam 17 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.35 K. đạt
65 Nguyễn Đức Minh 11/09/2002 Nam 17 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 23.25 K. đạt
66 Nguyễn Hoàng 20/12/2002 Nam 17 13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.10 22.60 K. đạt
67 Phạm Trọng Trung 21/05/1997 Nam 17 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45 K. đạt
68 Phạm Mỹ Tâm 08/08/2002 Nữ 17 03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.85 K. đạt
69 Bùi Thị Thanh Ngân 24/07/1999 Nữ 17 10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.55 K. đạt
70 Tạ Ninh Chi 03/01/2002 Nữ 17 02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.60 20.85 K. đạt
71 Nguyễn Anh Tuấn 20/08/2002 Nam 17 01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.70 19.95 K. đạt
72 Trịnh Thị Ngọc Huyền 26/06/2001 Nữ 17 11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 19.75 K. đạt
73 Đoàn Thị Thảo 10/11/2002 Nữ 21 11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.70 19.20 K. đạt
74 Lại Minh Quang 02/08/1998 Nam 17 03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.10 18.85 K. đạt
75 Phạm Khắc Tùng 31/07/1999 Nam 17 11 Quản trị khách sạn 23.90 26.15 Đạt
76 Đinh Thanh Tùng 25/09/2002 Nam 17 01 Quản trị khách sạn 23.80 24.55 K. đạt
77 Lê Xuân Trường 03/11/2002 Nam 17 02 Quản trị khách sạn 22.80 23.05 K. đạt
78 Nguyễn Tiến Đạt 28/02/2002 Nam 17 01 Quản trị khách sạn 22.00 22.75 K. đạt
79 Bùi Thị Kim Liên 13/09/2002 Nữ 17 02 Quản trị khách sạn 22.50 22.75 K. đạt
80 Trần Hoàng Lâm 16/11/2002 Nam 17 02 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 K. đạt
81 Phạm Thị Phương Thảo 9/19/2002 Nữ 17 11 Quản trị khách sạn 21.80 22.55 K. đạt
82 Đoàn Thị Thùy Liên 20/03/2002 Nữ 17 02 Quản trị khách sạn 22.00 22.25 K. đạt
83 Hoàng Thị Mi Lan 24/05/2002 Nữ 17 01 Quản trị khách sạn 21.30 21.55 K. đạt
84 Vũ Đình Thành 15/01/2001 Nam 17 11 Quản trị khách sạn 20.90 21.15 K. đạt
85 Phạm Khắc Tùng 31/07/1999 Nam 17 11 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.90 24.15 Đạt
86 Vũ Hoàng Vân 24/08/2002 Nữ 17 01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.40 23.65 Đạt
87 Diêu Hồ Thục Anh 24/01/2002 Nữ 17 04 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 23.55 Đạt
88 Nguyễn Tuấn Minh 07/12/2001 Nam 17 01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.50 21.75 Đạt
89 Hoàng Minh Phương 08/09/2002 Nữ 17 02 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.90 19.15 Đạt

 

BÌNH LUẬN