Thứ Hai, 21/9/2020 | 16:32 GMT +7

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT NĂM 2020 (ĐỢT 2)

Trường ĐH Hạ Long thông báo

STT Họ và tên Năm sinh Tên ngành Tổng điểm Điểm XT Ghi chú
1 Đỗ Đức Anh 04/11/2002 Hướng dẫn du lịch 20.70 20.95 Đạt
2 Nguyễn Tuấn Anh 01/10/2002 Hướng dẫn du lịch 22.60 23.10 Đạt
3 Vũ Thế Anh 09/07/1997 Hướng dẫn du lịch 18.80 19.55 Đạt
4 Hoàng Mai Anh 27/01/2002 Hướng dẫn du lịch 17.80 18.55 Đạt
5 Trần Tiến Anh 07/09/2002 Hướng dẫn du lịch 23.40 23.65 Đạt
6 Triệu Quang Bách 21/02/2002 Hướng dẫn du lịch 18.50 19.25 Đạt
7 Tổng Văn Bách 02/01/2002 Hướng dẫn du lịch 23.20 23.45 Đạt
8 Triệu Văn Bảo 29/01/2002 Hướng dẫn du lịch 20.80 21.55 Đạt
9 Nguyễn Văn Chí 11/02/2002 Hướng dẫn du lịch 24.20 24.45 Đạt
10 Vũ Mạnh Cường 28/12/2002 Hướng dẫn du lịch 19.50 19.75 Đạt
11 Nguyễn Quỳnh Duyên 06/06/2002 Hướng dẫn du lịch 21.60 21.85 Đạt
12 Vũ Tùng Dương 02/04/1999 Hướng dẫn du lịch 24.20 24.95 Đạt
13 Vũ Văn Dương 11/08/2002 Hướng dẫn du lịch 25.30 25.30 Đạt
14 Đỗ Tiến Đức 01/04/2002 Hướng dẫn du lịch 24.50 24.75 Đạt
15 Hoàng Gia Hậu 14/07/2002 Hướng dẫn du lịch 23.40 24.15 Đạt
16 Nguyễn Tuấn Hiệp 11/06/2002 Hướng dẫn du lịch 21.50 21.75 Đạt
17 Đinh Văn Hiệp 14/12/2002 Hướng dẫn du lịch 22.00 22.50 Đạt
18 Nguyễn Thị Mai Hoa 27/06/2002 Hướng dẫn du lịch 24.40 24.65 Đạt
19 Phạm Huy Hoàng 6/7/2002 Hướng dẫn du lịch 20.60 20.85 Đạt
20 Nguyễn Văn Huy 25/03/2002 Hướng dẫn du lịch 25.20 25.45 Đạt
21 Phạm Hưng 24/12/2002 Hướng dẫn du lịch 22.00 22.50 Đạt
22 Vũ Duy Hưng 29/04/2002 Hướng dẫn du lịch 21.80 22.30 Đạt
23 Vũ Việt Hương 29/09/2002 Hướng dẫn du lịch 24.30 25.05 Đạt
24 Hoàng Văn Khánh 30/03/2002 Hướng dẫn du lịch 20.60 21.10 Đạt
25 Nguyễn Thị Lan 10/10/2002 Hướng dẫn du lịch 22.30 23.05 Đạt
26 Vũ Thị Phương Lan 01/09/2000 Hướng dẫn du lịch 24.80 25.55 Đạt
27 Triệu Thị Nhật Linh 17/01/2001 Hướng dẫn du lịch 21.50 22.25 Đạt
28 Vũ Tuấn Linh 17/04/2002 Hướng dẫn du lịch 19.00 19.25 Đạt
29 Bùi Đức Long 05/09/2002 Hướng dẫn du lịch 20.70 20.95 Đạt
30 Phạm Văn Mạnh 22/01/2001 Hướng dẫn du lịch 23.70 23.95 Đạt
31 Trần Vũ Nam 16/06/2002 Hướng dẫn du lịch 20.80 21.05 Đạt
32 Đỗ Thị Quỳnh Nga 05/06/2002 Hướng dẫn du lịch 20.90 21.15 Đạt
33 Nguyễn Trung Nguyên 11/08/2002 Hướng dẫn du lịch 22.60 22.85 Đạt
34 Đỗ Hoàng Nhật 27/12/2002 Hướng dẫn du lịch 20.10 20.35 Đạt
35 Phạm Hoàng Thái Phát 18/10/2002 Hướng dẫn du lịch 23.40 23.65 Đạt
36 Vũ Hồng Quân 25/04/2002 Hướng dẫn du lịch 23.10 23.35 Đạt
37 Hoàng Văn Sơn 16/01/2002 Hướng dẫn du lịch 22.90 23.15 Đạt
38 Đỗ Đức Toàn 22/04/2002 Hướng dẫn du lịch 21.90 22.40 Đạt
39 Đỗ Anh Tuấn 29/01/2001 Hướng dẫn du lịch 23.80 24.05 Đạt
40 Ôn Thanh Tùng 05/03/2002 Hướng dẫn du lịch 22.30 22.55 Đạt
41 Nguyễn Thanh Tùng 01/11/2002 Hướng dẫn du lịch 21.30 21.80 Đạt
42 Nguyễn Văn Thức 03/01/2002 Hướng dẫn du lịch 21.20 21.70 Đạt
43 Hán Trí Trung 09/09/1998 Hướng dẫn du lịch 17.20 17.45 Đạt
44 Lưu Minh Trường 26/10/2002 Hướng dẫn du lịch 23.40 23.90 Đạt
45 Đinh Khắc 27/12/2002 Hướng dẫn du lịch 21.10 21.60 Đạt
46 Lê Ngọc Xuân 17/03/2002 Hướng dẫn du lịch 22.60 23.10 Đạt
47 Lê Thị Yến 11/10/2002 Hướng dẫn du lịch 22.40 22.90 Đạt
48 Đỗ Thùy An 11/1/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.45 Đạt
49 Lê Đức Anh 18/08/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.60 27.10 Đạt
50 Phạm Tùng Anh 01/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.00 25.75 Đạt
51 Ngô Hoàng Anh 08/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.90 19.15 Đạt
52 Nguyễn Chí Công 03/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.80 20.05 Đạt
53 Hồ Văn Cường 20/06/1996 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 Đạt
54 Lại Lê Hoàng Chính 17/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 20.65 Đạt
55 Nguyễn Trung Chính 10/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.10 19.35 Đạt
56 Nguyễn Bích Diệp 02/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.10 24.35 Đạt
57 Nguyễn Ngọc Duy 26/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.90 22.15 Đạt
58 Trần Quang Dũng 17/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.20 23.45 Đạt
59 Nguyễn Văn Dũng 27/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.10 19.35 Đạt
60 Nguyễn Tuyên Dương 27/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.05 Đạt
61 Nguyễn Thái Dương 11/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.50 23.75 Đạt
62 Đinh Văn Đạt 22/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.90 20.65 Đạt
63 Nguyễn Văn Đạt 20/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.30 17.55 Đạt
64 Nguyễn Văn Đạt 27/12/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.30 20.80 Đạt
65 Phạm Hồng Đức 27/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65 Đạt
66 Phạm Hồng Đức 14/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.50 18.75 Đạt
67 Phạm Duy Đức 11/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.30 23.55 Đạt
68 Vũ Hoàng Giang 22/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.80 24.05 Đạt
69 Trần Hải 17/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.60 Đạt
70 Hoàng Trọng Hải 30/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.20 18.70 Đạt
71 Bùi Thị Thu Hiền 26/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.20 23.45 Đạt
72 Nguyễn Quốc Hoàn 19/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65 Đạt
73 Lê Thúy Hồng 18/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.50 23.75 Đạt
74 Lê Văn Hồng 10/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 19.55 Đạt
75 Hoàng Mạnh Hùng 19/09/1998 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.00 24.25 Đạt
76 Nguyễn Phúc Huy 04/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.90 19.65 Đạt
77 Lê Thị Kim Hương 18/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.20 24.45 Đạt
78 Đỗ Thị Thúy Hường 28/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.50 23.75 Đạt
79 Hoàng Văn Khánh 30/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 21.00 Đạt
80 Nguyễn Hoài Lâm 20/05/1999 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.20 20.95 Đạt
81 Đồng Mỹ Lệ 07/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.30 20.80 Đạt
82 Nguyễn Nhật Lệ 20/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.60 Đạt
83 Nguyễn Gia Linh 26/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.30 22.80 Đạt
84 Lê Thị Thùy Linh 05/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.80 22.05 Đạt
85 Ninh Thị Diệu Linh 29/10/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 24.15 Đạt
86 Nguyễn Văn Linh 14/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.10 24.85 Đạt
87 Tạ Thị Loan 16/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 20.90 Đạt
88 Hoàng Long 09/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.00 24.25 Đạt
89 Nguyễn Văn Long 14/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.70 20.95 Đạt
90 Lương Tuệ Mẫn 18/06/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 22.20 Đạt
91 Trần Công Minh 05/07/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.35 Đạt
92 Phạm Đức Nam 09/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 20.75 Đạt
93 Nguyễn Hải Ninh 03/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.10 18.35 Đạt
94 Nguyễn Thị Hải Ninh 22/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.70 Đạt
95 Nguyễn Trung Nguyên 11/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 21.85 Đạt
96 Nguyễn DĐình Phong 20/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.60 22.85 Đạt
97 Nguyễn Hoàng Phú 2/8/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.35 Đạt
98 Đống Thị Châu Sương 01/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.90 24.15 Đạt
99 Phạm Anh Tạo 15/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.70 21.20 Đạt
100 Nguyễn Kiều Hải Anh 11/01/2000 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.55 Đạt
101 Phạm Văn Tuấn 06/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.85 Đạt
102 Vũ Đức Anh Tuấn 11/12/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45 Đạt
103 Đỗ Văn Tuấn 22/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.80 22.30 Đạt
104 Vũ Đức Tuấn 25/06/1999 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65 Đạt
105 Nguyễn Minh Thái 01/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 23.25 Đạt
106 Vũ Văn Thanh 25/07/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 Đạt
107 Nguyễn Hương Thảo 04/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.50 25.00 Đạt
108 Trần Thu Thảo 24/02/2001 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.70 21.20 Đạt
109 Mạc Đình Thịnh 26/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.70 19.45 Đạt
110 Phan Thị Thúy 21/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 21.75 Đạt
111 Lê Minh Thư 20/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.95 Đạt
112 Nguyễn Thị Hà Trang 20/03/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 Đạt
113 Vi Thị Quỳnh Trang 13/02/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.50 24.00 Đạt
114 Nguyễn Quỳnh Trang 25/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 22.25 Đạt
115 Lương Thế Trọng 10/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.80 24.05 Đạt
116 Nguyễn Đức Việt 14/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.40 22.65 Đạt
117 Nguyễn Tiến Vương 07/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.40 25.15 Đạt
118 Phạm Huy Nam Anh 29/07/2002 Quản trị khách sạn 23.10 23.85 Đạt
119 Nguyễn Tuấn Anh 28/10/2002 Quản trị khách sạn 21.70 21.95 Đạt
120 Phạm Thị Trang Anh 25/02/2002 Quản trị khách sạn 23.90 24.65 Đạt
121 Dương Minh Ánh 19/05/2002 Quản trị khách sạn 22.20 22.45 Đạt
122 Phạm Huỳnh 29/06/2002 Quản trị khách sạn 20.50 20.75 Đạt
123 Phạm Kim Cương 30/09/2002 Quản trị khách sạn 24.30 24.55 Đạt
124 Bùi Việt Cường 08/09/2002 Quản trị khách sạn 22.80 23.05 Đạt
125 Nguyễn Đức Cường 18/04/2002 Quản trị khách sạn 22.20 22.45 Đạt
126 Nguyễn Bá Cường 23/02/2000 Quản trị khách sạn 23.00 23.75 Đạt
127 Bùi Châu Minh 04/09/2002 Quản trị khách sạn 24.20 24.95 Đạt
128 Bùi Thị Linh Chi 21/10/2002 Quản trị khách sạn 23.60 23.85 Đạt
129 Đào Mạnh Dũng 25/05/2002 Quản trị khách sạn 22.40 22.65 Đạt
130 Bùi quang Dương 06/09/2002 Quản trị khách sạn 18.80 19.05 Đạt
131 Hoàng Minh Đạt 10/11/2002 Quản trị khách sạn 23.40 23.65 Đạt
132 Châu Thành Đạt 24/10/2002 Quản trị khách sạn 19.80 20.55 Đạt
133 Dương Mạnh Đức 02/12/2002 Quản trị khách sạn 22.40 22.65 Đạt
134 Vi Thị Trường Giang 25/01/2002 Quản trị khách sạn 23.60 23.85 Đạt
135 Nguyễn Ngọc Hân 14/01/2002 Quản trị khách sạn 27.30 28.05 Đạt
136 Bùi Thị Thu Hiền 09/01/2002 Quản trị khách sạn 22.80 23.05 Đạt
137 Lê Thu Hiền 28/04/2002 Quản trị khách sạn 19.90 20.15 Đạt
138 Trương Hải Hoàng 19/11/1999 Quản trị khách sạn 18.40 19.15 Đạt
139 Nguyễn Mạnh Hồng 11/09/2002 Quản trị khách sạn 21.40 21.65 Đạt
140 Nguyễn Minh Huy 26/11/2002 Quản trị khách sạn 19.60 20.35 Đạt
141 Nguyễn Thị Khánh Huyền 05/11/2002 Quản trị khách sạn 21.70 21.95 Đạt
142 Lê Khánh Huyền 07/03/2002 Quản trị khách sạn 22.20 22.45 Đạt
143 Mạc Thanh Huyền 14/08/2002 Quản trị khách sạn 22.10 22.35 Đạt
144 Nguyễn Phúc Hưng 19/11/2002 Quản trị khách sạn 19.60 20.35 Đạt
145 Đặng Thị Thanh Hương 02/07/2002 Quản trị khách sạn 24.10 24.85 Đạt
146 Trần Thị Hường 06/10/2002 Quản trị khách sạn 23.60 23.85 Đạt
147 Nguyễn Trọng Hưởng 21/07/2002 Quản trị khách sạn 18.30 18.55 Đạt
148 Lý Trọng Khiên 26/03/2002 Quản trị khách sạn 17.10 17.85 Đạt
149 Lý Trọng Khiên 26/03/2002 Quản trị khách sạn 18.40 19.15 Đạt
150 Phạm Nguyễn Gia Linh 08/03/2002 Quản trị khách sạn 21.70 21.95 Đạt
151 Lê Hải Linh 21/01/2002 Quản trị khách sạn 23.00 23.25 Đạt
152 Nguyễn Thùy Linh 02/10/2002 Quản trị khách sạn 20.60 20.85 Đạt
153 Lê Thành Long 10/05/2002 Quản trị khách sạn 21.50 21.75 Đạt
154 Mai Nguyễn Thành Long 20/10/2002 Quản trị khách sạn 19.20 19.95 Đạt
155 Bùi Đức Mạnh 04/01/2002 Quản trị khách sạn 18.90 19.65 Đạt
156 Đàm Quang Mạnh 05/10/2002 Quản trị khách sạn 22.20 22.45 Đạt
157 Bùi Thảo My 18/09/2002 Quản trị khách sạn 21.60 22.10 Đạt
158 Nguyễn Thị Ngọc 11/01/2002 Quản trị khách sạn 24.00 24.25 Đạt
159 Vũ Đức Nguyện 12/12/2002 Quản trị khách sạn 19.30 19.80 Đạt
160 Nguyễn Thanh Nhung 17/11/2002 Quản trị khách sạn 19.60 19.85 Đạt
161 Trần Thị Thu Phương 20/08/1999 Quản trị khách sạn 20.30 20.55 Đạt
162 Trần Thị Bích Phượng 20/06/2002 Quản trị khách sạn 20.90 21.65 Đạt
163 Nguyễn Thị Hương Phượng 15/03/2002 Quản trị khách sạn 21.50 21.75 Đạt
164 Ngô Anh Quân 06/10/2002 Quản trị khách sạn 22.10 22.85 Đạt
165 Đoàn Thị Thu Quyên 17/04/2002 Quản trị khách sạn 21.10 21.35 Đạt
166 Nguyễn Hương Quỳnh 30/11/2002 Quản trị khách sạn 20.20 20.45 Đạt
167 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/08/2002 Quản trị khách sạn 22.60 22.85 Đạt
168 Hoàng Thị Thanh Tâm 09/05/2002 Quản trị khách sạn 23.00 23.25 Đạt
169 Nguyễn Quốc Toàn 24/01/2002 Quản trị khách sạn 21.50 21.75 Đạt
170 Phạm Việt Toàn 24/04/2002 Quản trị khách sạn 19.60 20.35 Đạt
171 Phan Thị Tuyết 15/11/2002 Quản trị khách sạn 22.40 22.65 Đạt
172 Phạm Thị Ánh Tuyết 28/06/2002 Quản trị khách sạn 25.90 26.40 Đạt
173 Phạm Thị Tươi 05/11/2002 Quản trị khách sạn 22.80 23.05 Đạt
174 Phạm Tất Thành 17/01/2000 Quản trị khách sạn 20.10 20.35 Đạt
175 Vũ Đình Thành 15/01/2001 Quản trị khách sạn 24.70 24.95 Đạt
176 Nguyễn Phương Thảo 10/12/2002 Quản trị khách sạn 22.00 22.25 Đạt
177 Hoàng Thu Thảo 18/12/2002 Quản trị khách sạn 22.00 22.75 Đạt
178 Lê Thị Thảo 03/04/2002 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 Đạt
179 Nguyễn Tiến Thắng 05/08/2002 Quản trị khách sạn 23.90 24.65 Đạt
180 Lương Thị Hoài Thu 03/08/2002 Quản trị khách sạn 18.90 19.15 Đạt
181 Tô Thu Trà 25/08/2002 Quản trị khách sạn 23.20 23.95 Đạt
182 Phạm Thị Thùy Trang 03/07/2002 Quản trị khách sạn 22.90 23.15 Đạt
183 Đào Minh Trang 25/01/1997 Quản trị khách sạn 19.40 19.65 Đạt
184 Từ Văn Trường 11/09/2002 Quản trị khách sạn 21.10 21.60 Đạt
185 Nguyễn Hoàng Trường 31/10/2002 Quản trị khách sạn 23.20 23.45 Đạt
186 Nguyễn Đức Việt 30/07/2002 Quản trị khách sạn 22.20 22.45 Đạt
187 20/09/2001 Quản trị khách sạn 22.90 23.65 Đạt
188 Trần Thị Yến 24/02/2002 Quản trị khách sạn 21.20 21.70 Đạt
189 Đặng Hải Yến 14/04/1996 Quản trị khách sạn 23.70 24.20 Đạt
190 Vũ Thị Hải Yến 24/08/2001 Quản trị khách sạn 22.30 22.55 Đạt
191 Đặng Hồng An 15/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.30 22.55 Đạt
192 Nguyễn Phương Anh 08/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.90 22.15 Đạt
193 Nguyễn Tuấn Anh 30/07/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.90 21.65 Đạt
194 Nguyễn Tuấn Anh 28/03/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.40 23.65 Đạt
195 Phan Thị Ngọc Ánh 12/06/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.80 24.55 Đạt
196 Thân Sỹ Bảo 30/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.00 23.50 Đạt
197 Trịnh Văn Biển 09/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.20 21.45 Đạt
198 Trạc Thanh Bình 02/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.00 18.50 Đạt
199 Châu Kim Cúc 04/03/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.00 17.75 Đạt
200 Nguyễn Yến Chi 15/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.60 21.85 Đạt
201 Hoàng Mai Chi 07/07/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.80 21.05 Đạt
202 Nguyễn Yến Chi 15/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.60 21.85 Đạt
203 Vũ Mạnh Chiến 27/06/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.80 22.05 Đạt
204 Cao Thị Hiền Dịu 06/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.80 23.30 Đạt
205 Lê Thành Đạt 25/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.00 17.25 Đạt
206 Trần Tô Điều 19/05/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.80 20.05 Đạt
207 Huỳnh Đức 28/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.40 17.65 Đạt
208 Phạm Hoàng Giang 04/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 24.05 Đạt
209 Bùi Quang 07/07/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.90 24.15 Đạt
210 Bùi Sơn 28/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16.60 17.10 Đạt
211 Nguyễn Mạnh 10/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.90 22.40 Đạt
212 Mai Văn Hải 08/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.40 20.65 Đạt
213 Đặng Thị Thu Hằng 07/07/2000 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.90 20.15 Đạt
214 Phạm Ninh Hiệp 01/04/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.30 21.05 Đạt
215 Nguyễn Việt Hùng 18/02/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.00 22.25 Đạt
216 Đào Quốc Huy 27/06/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16.80 17.30 Đạt
217 Trần Quang Huy 30/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.70 22.95 Đạt
218 Hà Quốc Hưng 13/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.60 19.85 Đạt
219 Nguyễn Gia Hưng 24/12/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.40 21.65 Đạt
220 Đinh Trung Kiên 16/09/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.70 24.95 Đạt
221 Đoàn Vũ Khánh 16/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.40 19.90 Đạt
222 Phạm Xuân Khôi 29/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.50 22.75 Đạt
223 Phạm Tuấn Linh 01/12/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.80 21.05 Đạt
224 Phạm Bùi Gia Long 14/07/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.60 23.35 Đạt
225 Nguyễn Thị Xuân Mai 24/10/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.80 23.05 Đạt
226 Nguyễn Đức Mạnh 30/03/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.00 19.25 Đạt
227 Trịnh Hoàng Nam 13/07/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.30 21.55 Đạt
228 Nguyễn Hoàng Nam 13/09/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.90 19.15 Đạt
229 Phạm Kim Ngân 21/12/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.40 22.65 Đạt
230 Lê Hồng Phong 15/11/1998 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.70 18.95 Đạt
231 Vũ Viết Quân 02/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.40 20.65 Đạt
232 Đoàn Ngọc Tân 25/03/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 23.55 Đạt
233 Ngô Huy Toàn 07/07/2000 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.70 17.95 Đạt
234 Vũ Anh Tuấn 02/03/1996 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.40 18.65 Đạt
235 Trần Anh Tuấn 15/09/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.20 19.45 Đạt
236 Vũ Anh Tuấn 02/03/1996 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.40 18.65 Đạt
237 Khắc Ngọc Thạch 17/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 23.55 Đạt
238 Lê Nguyễn Đạo Thành 18/11/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.90 21.65 Đạt
239 Trần Xuân Thảo 17/07/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.50 24.75 Đạt
240 Phạm Minh Thắng 13/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.10 24.35 Đạt
241 Nguyễn Đức Thiện 26/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.30 20.80 Đạt
242 Bùi Thị Thanh Thùy 10/08/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16.30 17.05 Đạt
243 Bùi Văn Trọng 29/01/2002 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.00 21.25 Đạt

BÌNH LUẬN