Thứ Ba, 2/11/2021 | 08:43 GMT +7

Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

Ngày 25/10/2021, Bộ Y tế banh hành văn bản số 9033/BYT-AIDS về việc tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. Ban biên tập xin gửi độc giả bản kế hoạch trên Toàn bộ Kế hoạch tải về tại đây

Ngày 25/10/2021, Bộ Y tế banh hành văn bản số 9033/BYT-AIDS về việc tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. Ban biên tập xin gửi độc giả bản kế hoạch trên

Toàn bộ Kế hoạch tải về tại đây

BÌNH LUẬN