Thứ Sáu, 24/2/2023 | 09:53 GMT +7

Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Hạ Long

Tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ; trình độ đại học, đại học liên thông vừa làm vừa học; trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp đối với thí sinh có nguyện vọng học tập tại Trường Đại học Hạ Long;

Toàn văn Kế hoach tải về tại đây

BÌNH LUẬN