Thứ Hai, 7/5/2018 | 11:26 GMT +7

Kế hoạch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Sư phạm hệ Chính quy năm 2018

Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Sư phạm hệ Chính quy năm 2018 STT Nhiệm vụ Từ ngày Đến ngày Đơn vị chủ trì Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2018 Trước ngày 30/01/2017 Phòng Đào tạo Thành lập Hội đồng tuyển sinh; Ban tuyển sinh, kiện […]

Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Sư phạm hệ Chính quy năm 2018

STT

Nhiệm vụ

Từ ngày

Đến ngày

Đơn vị chủ trì

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2018

Trước ngày 30/01/2017

Phòng Đào tạo

Thành lập Hội đồng tuyển sinh; Ban tuyển sinh, kiện toàn Ban Truyền thông

Trước ngày 28/02/2018

Phòng Đào tạo tham mưu

Xây dựng, hoàn thiện Đề án tuyển sinh năm 2018 gửi về Bộ GD&ĐT 15/01/2018

Trước ngày 09/03/2018

Phòng Đào tạo

Nhận tài khoản, cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (Lần 1)

01/3/2018

Trước 15/03/2018

Phòng Đào tạo

Triển khai hoạt động tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh;

24/02/2018

31/3/2018

PĐT, Ban Tuyển sinh, các khoa, trung tâm

Tập huấn phần mềm tuyển sinh năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

Tháng 3/2018

Cán bộ phụ trách CNTT; TS

Xây dựng quy định chi tiết về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, thông báo trên cổng TTĐT của Trường  

15/3/2018

HĐTS, PĐT

Tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh 01 trường THPT trong tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 4/2018

Khoa Du lịch  phối hợp với các đơn vị liên quan

Công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 lên website của Trường  

Trước ngày 20/03/2018

HĐTS

Tổ chức quảng bá tuyển sinh ở 03 tỉnh Bắc Lào

Tháng 4/2018

Phòng Đào tạo

Tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế cho học sinh 01 trường THPT ngoài tỉnh Quảng Ninh (Đợt 2)

Tháng 4/2018

Khoa Du lịch  phối hợp với các đơn vị liên quan

Tải cơ sở dữ liệu thí sinh ĐKXT từ cổng TT tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và phân tích, nghiên cứu

10/5/2018

31/5/2018

Cán bộ phụ trách CNTT; Phòng Đào tạo
Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển từ Sở GD&ĐT.  

Trước ngày 01/6/2018

Phòng Đào tạo

Tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh và các sở GD&ĐT

Trước 17h00′ ngày 18/7/2018

 HĐTS, Ban Thư ký, Phòng Đào tạo
Phân công CB trực phòng tuyển sinh tại 2 cơ sở để tư vấn và thu nhận hồ sơ xét tuyển

01/7/2018

30/9/2018

Phòng Đào tạo

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng TT của Bộ GD&ĐT, trang thông tin điện tử của Trường  

trước ngày 19/7/2018

HĐTS

Thí sinh trúng tuyển thẳng nôp hồ sơ và xác định nhập học tại Trường

Trước ngày 23/7/2018

Tại Phòng Đào tạo hoặc thư chuyển phát nhanh
Báo báo kết quả xét tuyển thẳng về Bộ GD&ĐT  

Trước 17h00′ ngày 24/7/2018

HĐTS

Tổ chức thi năng khiếu đối với các ngành có môn năng khiếu đợt 1

21/7/2018

22/7/2018

HĐTS, Ban Thư ký, Phòng Đào tạo, Thanh tra

Trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1

03/8/2018

17h00′ ngày 05/8/2018

HĐTS,

Phòng Đào tạo

Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trên website của Trường  

Trước 17h00′ 06/8/2018

HĐTS, Phòng Đào tạo

Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG để xác định nhập học đợt 1 (ĐH, CĐSP)

06/8/2018

Trước 17h00′ 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện)

Phòng Đào tạo

In giấy báo nhập học, trình ký, đóng dấu; gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 (ĐH+CĐ)  

ngày 06/8/2018

Phòng Đào tạo

Tổ chức nhập học đợt 1 (ĐH+CĐ)  

ngày 12/8/2018

Ban đón tiếp: Phòng CT HSSV+các khoa đào tạo
Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 (THPT QG) vào CSDL trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT  

trước 17h00’ ngày 16/8/2018

Phòng Đào tạo, CB CNTT

Thông báo xét tuyển và nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1

Từ ngày 22/8/2018

đến 17h00′ ngày 31/8/2018

HĐTS,

Phòng Đào tạo

Tổ chức thi năng khiếu đối với các ngành có môn năng khiếu đợt 2 (nếu có)

25/8/2018

26/8/2018

HĐTS, Ban Thư ký, Phòng Đào tạo, Thanh tra

In giấy báo nhập học, trình ký, đóng dấu; gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1  

01/9/2018

Phòng Đào tạo

Tổ chức nhập học (xét tuyển bổ sung đợt 1)  

07/9/2018

(dự kiến)

Ban đón tiếp: Phòng CT HSSV+các khoa đào tạo
Thông báo xét tuyển và nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2

Từ ngày 03/9/2018

 17h00′ ngày 12/9/2018

HĐTS,

Phòng Đào tạo

In giấy báo nhập học, trình ký, đóng dấu; gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2  

13/9/2018

Phòng Đào tạo

Tổ chức nhập học (xét tuyển bổ sung đợt 2)  

20/9/2018

(dự kiến)

Ban đón tiếp: Phòng CT HSSV+các khoa đào tạo
Tổ chức thi năng khiếu đối với các ngành có môn năng khiếu đợt 3 (nếu có)

15/9/2018

16/9/2018

HĐTS, Ban Thư ký, Phòng Đào tạo, Thanh tra

Thông báo xét tuyển và nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3

Từ ngày 14/9/2018

 17h00′ ngày 23/9/2018

HĐTS,

Phòng Đào tạo

In giấy báo nhập học, trình ký, đóng dấu; gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 3  

24/9/2018

Phòng Đào tạo

Tổ chức nhập học (xét tuyển bổ sung đợt 3)  

29/9/2018

(dự kiến)

Ban đón tiếp: Phòng CT HSSV+các khoa đào tạo
Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018, dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2019  

Tháng 12/2018

Phòng Đào tạo
Trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018 về Bộ GD&ĐT  

Trước 31/12/2018

Phòng Đào tạo

TTTV

BÌNH LUẬN