Thứ Tư, 15/11/2023 | 16:11 GMT +7

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xem và tải Kế hoạch TẠI ĐÂY: 277(10.11.2023_17h18p53)_signed

BÌNH LUẬN