Thứ Sáu, 11/11/2022 | 08:47 GMT +7

Kế hoạch tổ chức tháng hành động phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện văn bản số 6059/BYT-AIDS, ngày 26/10/2022 của Bộ Y Tế về việc triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2022

Toàn văn Kế hoạch tải về tại đây

BÌNH LUẬN