Thứ Năm, 12/1/2023 | 17:23 GMT +7

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Toàn văn đề cương tải về tại đây

Toàn văn đề cương tải về tại đây

BÌNH LUẬN