Thứ Năm, 19/8/2021 | 10:03 GMT +7

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT NĂM 2021 (ĐỢT 3)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT NĂM 2021 (ĐỢT 3) (Kèm theo Quyết định số: 635/QĐ-ĐHHL ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long) XEM VÀ TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY  

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT NĂM 2021 (ĐỢT 3) (Kèm theo Quyết định số: 635/QĐ-ĐHHL ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long)

XEM VÀ TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY

 

BÌNH LUẬN