Thứ Hai, 3/8/2020 | 15:11 GMT +7

Cung cấp các trang thông tin chính về bệnh dịch Covid-2019

Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng thì trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh; có thông tin chính xác, tích cực để mọi người cùng đề cao cảnh giác, chung tay phòng chống dịch bệnh nhưng […]

Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng thì trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh; có thông tin chính xác, tích cực để mọi người cùng đề cao cảnh giác, chung tay phòng chống dịch bệnh nhưng cũng có không ít thông tin sai lệch, người dùng chưa kiểm chứng đã chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm về thông tin trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp một số trang fanpage chính thống thông tin về tình hình dịch COVID-19 như sau:

1. Fanpage Thông tin Chính phủ (có dấu tích xanh), đơn vị chủ quản: Văn phòng Chính phủ.
Link: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/
2. Fanpage DDCI Quảng Ninh, đơn vị chủ quản: Tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/DDCItinhQuangNinh/
3. Fanpage DDCI Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/s4tquangninh/
4. Fanpage QMG – Tin tức Quảng Ninh 24/7; đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/
5. Fanpage Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; đơn vị chủ quản: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtat.quangninh/
CVDI 1341 STTTT-TTBCXB.signed

 

 

BÌNH LUẬN