Thứ Năm, 16/9/2021 | 14:14 GMT +7

Công văn số 922-ĐHHL-TCHC về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Công văn số 922-ĐHHL-TCHC về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Xem và tải công văn số 922-DHHL-TCHC: TẠI ĐÂY

Phụ lục:

Cam kết dành cho cán bộ giảng viên: TẠI ĐÂY

Cam kết dành cho HSSV: TẠI ĐÂY

BÌNH LUẬN