Thứ Sáu, 23/7/2021 | 08:30 GMT +7

Công văn số 733/ĐHHL-HTKH về việc sinh viên tạo hồ sơ cá nhân trên cơ sở dữ liệu dự án MOTIVE trước khi nhận bằng tốt nghiệp

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI HỒ SƠ MOTIVE

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI HỒ SƠ MOTIVE

BÌNH LUẬN