Thứ Sáu, 21/5/2021 | 10:00 GMT +7

Công văn số 516/ĐHHL-TCHC về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi về từ vùng dịch, ổ dịch

Công văn số 516/ĐHHL-TCHC về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với người đi về từ vùng dịch, ổ dịch

 

BÌNH LUẬN