Thứ Hai, 5/8/2019 | 09:24 GMT +7

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY XÉT THEO HỌC BẠ THPT NĂM 2019 (ĐỢT 1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng, xét theo học bạ THPT năm 2019

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Tên ngành Tổng điểm Điểm XT Ghi chú
1 Đặng Thị Lan Anh 22/12/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 23.00 23.25 TT
2 Lê Đức Anh 17/09/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.70 20.95 TT
3 Ngô Việt Anh 10/07/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 25.40 25.65 TT
4 Đoàn Thị Mai Anh 24/08/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 26.40 26.65 TT
5 Lê Tú Anh 01/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 25.40 25.65 TT
6 Lê Tuấn Anh 31/03/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 24.10 24.35 TT
7 Bùi Công Anh 30/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.90 21.15 TT
8 Tô Thị Ngọc Ánh 05/04/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 23.30 24.05 TT
9 Tô Xuân Cường 08/09/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.10 23.35 TT
10 Hoàng Văn Cường 02/12/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 21.10 21.35 TT
11 Nguyễn Tiến Đạt 05/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 19.90 20.40 TT
12 Vũ Đình Đạt 21/07/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.10 22.35 TT
13 Nguyễn Quốc Đạt 01/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 24.60 25.35 TT
14 Bùi Văn Điệu 09/04/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 23.70 23.95 TT
15 Nguyễn Thị Hồng Doan 01/08/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.40 22.90 TT
16 Bùi Hữu Dũng 21/09/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.70 22.95 TT
17 Phạm Đức Dũng 17/11/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 20.70 21.20 TT
18 Ngô Thị Thùy Dương 01/07/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.20 24.45 TT
19 Vũ Ngọc Duy 04/11/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.10 21.60 TT
20 Đỗ Trường Giang 26/07/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 21.50 21.75 TT
21 Vũ Minh Giang 23/11/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.40 23.65 TT
22 Đỗ Đức Hải 08/01/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.70 23.20 TT
23 Phạm Thị Hằng 17/11/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.50 25.25 TT
24 Lê Thu Hằng 26/05/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.60 24.85 TT
25 Dương Thị Hồng Hạnh 31/12/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.20 24.95 TT
26 Nguyễn Thị Minh Hiền 20/11/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.00 21.75 TT
27 Mạc Thị Thu Hiền 08/08/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.20 24.95 TT
28 Đinh Đức Hiếu 23/10/1997 Nam Hướng dẫn du lịch 19.20 19.45 TT
29 Vũ Minh Hiếu 21/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.20 21.95 TT
30 Trương Văn Hòa 22/01/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 19.80 20.05 TT
31 Vũ Văn Hòa 18/09/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 26.10 26.35 TT
32 Nguyễn Đức Hoàn 28/03/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 24.50 24.75 TT
33 Nguyễn Thế Hoàng 09/06/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.80 23.05 TT
34 Nguyễn Việt Hoàng 30/11/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 21.60 21.85 TT
35 Mạc Vũ Hoàng 06/07/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.00 23.25 TT
36 Phạm Mạnh Hùng 28/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.70 23.45 TT
37 Bùi Duy Hưng 12/10/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 18.60 18.85 TT
38 Nguyễn Văn Hữu 20/10/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 19.30 20.05 TT
39 Nguyễn Văn Hữu 02/07/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 21.40 21.65 TT
40 Phạm Quang Huy 12/02/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.50 23.75 TT
41 Đinh Quang Huy 14/06/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.40 22.65 TT
42 Vũ Trọng Kiên 12/12/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 20.40 20.65 TT
43 Đoàn Bá Kiên 26/06/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.10 23.60 TT
44 Ngô Trung Kiên 01/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 23.55 TT
45 Đào Tùng Lâm 15/10/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.40 21.65 TT
46 Đỗ Thị Thùy Linh 02/08/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.30 22.55 TT
47 Nguyễn Diệu Linh 02/11/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.80 22.30 TT
48 Dương Đình Lộc 02/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.50 22.75 TT
49 Lê Thanh Long 05/02/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 19.70 19.95 TT
50 Hoàng Văn Long 09/06/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 16.00 16.75 TT
51 Nguyễn Văn Luật 09/11/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 20.80 21.05 TT
52 Trần Thị Thanh Mai 11/06/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 20.90 21.15 TT
53 Hoàng Đức Mạnh 23/03/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 24.30 24.55 TT
54 Lê Đình Mạnh 08/03/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.00 21.25 TT
55 Nguyễn Đức Mạnh 08/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.00 21.25 TT
56 Nguyễn Đức Minh 05/09/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 24.70 24.95 TT
57 Hoàng Thế Minh 12/07/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 23.55 TT
58 Hà Trà My 05/03/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 23.90 24.65 TT
59 Nguyễn Văn Nam 04/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.00 22.25 TT
60 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 24/06/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.90 23.15 TT
61 Phạm Nhật Ninh 09/08/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 20.50 20.75 TT
62 Bùi Văn Phú 13/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.50 20.75 TT
63 Nguyễn Trường Phước 18/06/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.40 23.90 TT
64 Hoàng Hồng Quân 11/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.50 24.00 TT
65 Lê Minh Quang 25/05/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.40 21.90 TT
66 Phạm Văn Quang 15/07/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.90 23.65 TT
67 Vũ Mạnh Quyền 09/03/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 24.60 25.10 TT
68 Vũ Mạnh Quyết 12/03/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.90 23.15 TT
69 Bùi Thị Như Quỳnh 14/09/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.30 25.05 TT
70 Lê Đức Tâm 05/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.00 22.25 TT
71 Đỗ Duy Tân 19/10/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.90 21.15 TT
72 Trần Quyết Thắng 23/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.80 21.30 TT
73 Cao Văn Thắng 15/09/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 23.55 TT
74 Nguyễn Hữu Thắng 17/02/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 23.55 TT
75 Phạm Quang Thắng 20/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.20 23.45 TT
76 Lê Thị Thanh 12/06/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 22.80 23.30 TT
77 Lương Thái Thanh 15/11/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.20 21.95 TT
78 Nguyễn Minh Thành 21/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 20.50 21.25 TT
79 Đoàn Kim Thư 23/10/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 25.30 25.80 TT
80 Nguyễn Xuân Thùy 08/12/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 24.00 26.75 TT
81 Nguyễn Thị Kim Thủy 04/04/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.20 24.95 TT
82 Hoàng Thị Tiếp 13/02/2000 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.20 23.95 TT
83 Trần Chu Toàn 15/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 23.80 TT
84 Chu Đuyn Tơn 30/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.80 24.05 TT
85 Hoàng Quốc Trình 25/09/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 23.70 26.45 TT
86 Trần Văn Trung 16/05/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 22.80 23.05 TT
87 Phạm Xuân Trường 17/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.70 22.95 TT
88 Nguyễn Hồng 22/06/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.30 24.05 TT
89 Hoàng Xuân 20/08/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 22.40 23.15 TT
90 Phạm Minh 12/10/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 23.20 23.45 TT
91 Phạm Minh Tuân 30/06/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.30 21.55 TT
92 Đỗ Văn Tuân 05/05/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 21.50 22.25 TT
93 Lê Văn Tuấn 24/10/2000 Nam Hướng dẫn du lịch 21.00 21.25 TT
94 Phạm Anh Tuấn 12/02/1999 Nam Hướng dẫn du lịch 20.60 21.35 TT
95 Nguyễn Văn Tùng 16/12/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 26.50 26.75 TT
96 Phạm Duy Tùng 02/01/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.70 22.20 TT
97 Nguyễn Thu Uyên 20/10/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 24.10 24.35 TT
98 Đào Thảo Vân 02/02/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.90 22.15 TT
99 Phí Thị Ái Vân 17/06/2001 Nữ Hướng dẫn du lịch 21.40 21.65 TT
100 Lê Công Việt 18/01/1997 Nam Hướng dẫn du lịch 21.10 21.35 TT
101 Trần Thế 10/07/2001 Nam Hướng dẫn du lịch 21.00 21.75 TT
102 Đàm Quang 27/08/1998 Nam Hướng dẫn du lịch 23.20 23.45 TT
103 Phạm Thu An 30/07/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.90 20.15 TT
104 Nguyễn Trường An 19/10/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.70 20.95 TT
105 Đặng Tú Anh 26/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.60 20.85 TT
106 Hoàng Tuấn Anh 04/01/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.90 18.40 TT
107 Lê Đức Anh 22/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.45 TT
108 Trần Vân Anh 14/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 20.25 TT
109 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.40 25.65 TT
110 Lưu Thị Lan Anh 29/06/1998 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.80 22.30 TT
111 Đoàn Lâm Anh 1604/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.70 25.45 TT
112 Trần Phương Anh 30/12/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 20.75 TT
113 Bùi Hiền Anh 21/05/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 21.85 TT
114 Mai Hà Anh 31/12/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.90 23.15 TT
115 Lý Thị Quỳnh Ánh 07/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 22.35 TT
116 Mễ Ngọc Ánh 15/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 23.85 TT
117 Hoàng Gia Bảo 24/11/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.30 TT
118 Trần Đức Chính 15/06/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.10 22.35 TT
119 Nguyễn Thành Công 17/07/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.30 22.05 TT
120 Bùi Hải Đăng 19/07/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.70 19.95 TT
121 Nguyễn Bá Định 06/02/1995 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.10 16.35 TT
122 Bùi Minh Đức 24/11/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 22.25 TT
123 Nguyễn Anh Đức 17/04/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 22.95 TT
124 Ngô Minh Đức 12/04/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 21.25 TT
125 Bùi Thanh Đức 08/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 23.45 TT
126 Lê Hữu Đức 16/02/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.80 22.05 TT
127 An Thi Thùy Dung 19/04/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 TT
128 Nguyễn Văn Dungz 02/10/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 TT
129 Phạm Kiều Dungz 12/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.35 TT
130 Hoàng Thị Duyên 28/11/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 21.75 TT
131 Nguyễn Lê Hương Giang 08/03/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 TT
132 Nguyễn Thị Thái 20/11/1998 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.70 TT
133 Đoàn Thị Thu 21/10/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.70 24.95 TT
134 Lê Ngọc 26/04/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 TT
135 Nguyễn Hải 25/05/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.70 21.95 TT
136 Nguyễn Ngọc Hải 05/02/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.35 TT
137 Trịnh Văn Hải 07/04/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 23.25 TT
138 Dương Tuấn Hải 04/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.30 25.80 TT
139 Đinh Thị Thúy Hằng 17/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.00 24.25 TT
140 Phạm Thị Thu Hằng 15/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.70 20.95 TT
141 Ngô Đình Hào 10/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.90 TT
142 Lê Văn Hiền 04/08/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.60 22.10 TT
143 Trịnh Minh Hiếu 07/04/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
144 Vũ Văn Hiếu 24/02/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
145 Nguyễn Duy Hiếu 04/06/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.30 22.55 TT
146 Nguyễn Thị Thu Hoài 14/07/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.80 24.05 TT
147 Đặng Đỗ Huy Hoàng 26/07/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.80 21.05 TT
148 Lê Xuân Hùng 19/07/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.30 22.55 TT
149 Trần Đăng Hùng 09/11/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.45 TT
150 Vũ Thành Hưng 28/04/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.10 19.60 TT
151 Hoàng Mai Hương 07/11/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.20 24.45 TT
152 Nguyễn Quốc Huy 03/01/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 20.65 TT
153 Nguyễn Phúc Huy ;14/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.60 TT
154 Phạm Thành Huy 09/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.20 21.45 TT
155 Nguyễn Quốc Huy 20/12/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.70 TT
156 Trần Thị Thu Huyền 28/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.10 21.85 TT
157 Nguyễn Thanh Huyền 21/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.50 22.25 TT
158 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 01/12/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.60 22.85 TT
159 Hoàng Trung Kiên 12/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 22.15 TT
160 Phạm Hoàng Lâm 13/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.90 19.15 TT
161 Bùi Hương Lan 14/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.85 TT
162 Trần Thị 02/10/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 22.75 TT
163 Lê Ngọc Huyền Linh 20/08/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.00 24.25 TT
164 Nguyễn Mai Linh 30/10/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.00 25.25 TT
165 Nguyễn Văn Linh 03/11/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.00 19.25 TT
166 Nguyễn Đức Lộc 31/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 23.45 TT
167 Hoàng Vĩnh Long 13/09/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.10 21.85 TT
168 Nguyễn Duy Long 04/02/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.90 21.65 TT
169 Ngô Nhật Long 02/10/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.30 20.05 TT
170 Nguyễn Văn Long 15/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.90 19.40 TT
171 Tạ Văn Luật 17/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.80 25.05 TT
172 Trần Tiến Minh 01/06/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.30 17.55 TT
173 Vũ Hoàng Minh 06/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 21.25 TT
174 Hoàng Thế Minh 12/07/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.90 25.15 TT
175 Vũ Thị My 14/06/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.30 24.55 TT
176 Phạm Hoài Nam 23/06/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.90 17.15 TT
177 Nguyễn Trọng Nam 24/10/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.00 26.75 TT
178 Nguyễn Thúy Nga 15/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.40 24.90 TT
179 Nguyễn Thị Ngân 02/01/1999 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.20 22.45 TT
180 Đoàn Hồng Ngọc 21/11/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.80 18.05 TT
181 Đàm Thị Bích Ngọc 31/10/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.50 20.75 TT
182 Trần Long Nhật 18/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.80 19.30 TT
183 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/07/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.60 22.85 TT
184 Trần Thu Phương 06/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.80 25.30 TT
185 Nguyễn Minh Phượng 26/04/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.50 24.25 TT
186 Lê Thị Hạnh Quyẻn 16/01/1995 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.80 20.05 TT
187 Dương Ánh Quỳnh 19/07/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.60 TT
188 Nguyễn Thái Quỳnh 19/03/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.50 25.75 TT
189 Trần Hồng Sơn 15/08/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.90 18.40 TT
190 Đặng Khánh Sơn 28/11/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.10 22.35 TT
191 Kiều Thị Thanh Tâm 20/10/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.30 21.55 TT
192 Nguyễn Đức Thắng 15/11/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.90 19.15 TT
193 Phạm Trung Thành 11/07/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 TT
194 Nguyễn Minh Thành 21/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.85 TT
195 Tô Thị Lệ Thảo 28/11/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.90 21.15 TT
196 Nguyễn Thị Thảo 13/08/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.10 22.60 TT
197 Nguyễn Ngân Thảo 25/06/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.50 25.25 TT
198 Đặng Thu Thảo 22/11/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.80 22.30 TT
199 Nguyễn Thị Thêm 04/11/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.80 20.55 TT
200 Vũ Thị Thương 27/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.40 20.65 TT
201 Nguyễn Thị Minh Thùy 17/05/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.10 24.35 TT
202 Lê Thị Ngọc Thùy 23/09/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.50 19.75 TT
203 Dương Thanh Thủy 17/12/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.60 20.85 TT
204 Bùi Khắc Tiến 13/07/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.35 TT
205 Lưu Khánh Toàn 06/09/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 22.95 TT
206 Lưu Khánh Toàn 06/09/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.70 22.95 TT
207 Vũ Minh Toàn 24/05/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.70 17.95 TT
208 Nguyễn Quỳnh Trang 18/06/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.40 19.65 TT
209 Đặng Minh Trang 09/08/2000 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 23.65 TT
210 Lê Thị Huyền Trang 10/05/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 TT
211 Lê Thị Quỳnh Trang 18/09/1998 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.10 24.35 TT
212 Lương Quốc Triều 29/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.30 23.55 TT
213 Nguyễn Ngọc Trung 21/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.50 19.00 TT
214 Nguyễn Toàn Trường 02/01/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.10 20.85 TT
215 Bùi Anh 23/09/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.90 24.15 TT
216 Dương Mạnh 19/10/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.60 22.85 TT
217 Nguyễn Anh Tuấn 29/06/1998 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.10 23.35 TT
218 Nguyễn Anh Tuấn 18/08/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.30 21.55 TT
219 Trương Anh Tuấn 09/06/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.90 18.15 TT
220 Vũ Đức Tùng 07/08/1999 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.90 22.15 TT
221 Phạm Văn Tuyên 31/08/2000 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.50 19.00 TT
222 Vũ Hoàng Tuynh 21/01/1997 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.90 22.15 TT
223 Vũ Thị Phương Uyên 13/09/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.20 20.45 TT
224 Vũ Thị Tố Uyên 22/05/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.50 26.25 TT
225 Nguyễn Hoàng Việt 29/10/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.50 24.75 TT
226 Nguyễn Đình Vinh 24/07/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.40 21.65 TT
227 Đinh Hữu Vương 09/04/2001 Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 24.15 TT
228 Đỗ Thị Yên 24/07/2001 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20.60 20.85 TT
229 Phạm Thị Hoài An 25/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.70 21.95 TT
230 Nguyễn Hoàng Anh 27/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.80 21.05 TT
231 Đỗ Tuấn Anh 0327784381 Nam Quản trị khách sạn 22.00 22.50 TT
232 Trần Mai Anh 22/02/2000 Nữ Quản trị khách sạn 20.90 21.15 TT
233 Nguyễn Tuấn Anh 01/12/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.90 21.15 TT
234 Vũ Thị Hòa Anh 10/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.60 22.85 TT
235 Vũ Hoàng Anh 05/11/2000 Nữ Quản trị khách sạn 20.00 20.25 TT
236 Đoàn Dương Anh 20/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 21.30 21.55 TT
237 Đinh Thị Lan Anh 30/08/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.00 22.25 TT
238 Phạm Quốc Anh 03/04/2001 Nam Quản trị khách sạn 21.40 21.65 TT
239 Đào Tùng Anh 07/02/1996 Nam Quản trị khách sạn 16.80 17.05 TT
240 Hoàng Thị Vân Anh 28/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.70 23.45 TT
241 Dương Thị Kim Anh 19/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.90 24.15 TT
242 Phạm Thị Lan Anh 06/07/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.80 22.05 TT
243 Mễ Ngọc Ánh 15/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.10 23.85 TT
244 Nguyễn Ngọc Ánh 13/05/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.80 20.30 TT
245 Lê Thạch Linh Chi 25/08/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.60 19.85 TT
246 Ngô Thị Thanh Chúc 17/05/2001 Nữ Quản trị khách sạn 18.50 18.75 TT
247 Hà Trọng Chung 01/06/2001 Nam Quản trị khách sạn 19.00 19.50 TT
248 Trần Hùng Cường 29/04/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.50 22.75 TT
249 Trần Lê Tiến Đạt 25/12/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.30 20.55 TT
250 Vũ Ngọc Điệp 13/05/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
251 Phạm Huỳnh Đức 04/03/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.40 20.65 TT
252 Vũ Thùy Dung 27/07/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.00 20.25 TT
253 Lê Thị Thùy Dương 16/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.90 23.15 TT
254 Nông Thùy Dương 26/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.90 22.15 TT
255 Vũ Văn Duy 23/03/2001 Nam Quản trị khách sạn 17.40 17.65 TT
256 Nguyễn Đức Duy 07/02/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.10 22.35 TT
257 Nguyễn Thị Duyên 20/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.60 21.35 TT
258 Lê Trà Giang 29/04/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.90 24.15 TT
259 Vương Vân 15/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.80 23.05 TT
260 Nguyễn Thu 22/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.70 21.20 TT
261 Đỗ Thúy Hằng 19/06/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.40 21.65 TT
262 Trần Thị Thu Hằng 20/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.70 20.20 TT
263 Đoàn Thị Thúy Hằng 28/05/2001 Nữ Quản trị khách sạn 24.50 25.25 TT
264 Nguyễn Thúy Hằng 21/04/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.40 21.65 TT
265 Lê Thảo Hiền 15/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.00 20.50 TT
266 Phan Quốc Hiệp 16/12/2000 Nam Quản trị khách sạn 20.90 21.15 TT
267 Lê Đức Hiếu 23/12/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
268 Phạm Việt Hòa 10/02/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.30 20.55 TT
269 Bùi Thị Hòa 31/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 18.20 18.45 TT
270 Nguyễn Thu Hoài 13/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.10 22.35 TT
271 Đặng Văn Hoàng 16/01/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.90 21.15 TT
272 Nguyễn Thị Thu Huệ 06/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.70 21.95 TT
273 Đỗ Mạnh Hùng 12/10/2001 Nam Quản trị khách sạn 21.30 21.55 TT
274 Đỗ Mạnh Hùng 12/10/2001 Nam Quản trị khách sạn 21.30 21.55 TT
275 Nguyễn Thị Hương 24/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 26.00 26.25 TT
276 Nguyễn Đức Huy 16/01/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.90 23.15 TT
277 Trần Quang Huy 16/11/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.60 20.85 TT
278 Chu Quốc Huy 13/01/2000 Nam Quản trị khách sạn 21.40 21.65 TT
279 Lê Quốc Huy 16/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.10 22.35 TT
280 Trần Quang Huy 25/12/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
281 Phạm Thanh Huyền 09/05/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.80 22.05 TT
282 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.60 20.85 TT
283 Phạm Khánh Huyền 25/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 18.00 18.25 TT
284 Nguyễn Thanh Huyền 21/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
285 Mạc Thị Khánh Huyền 15/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.40 22.65 TT
286 Ngô Ngọc Huyền 09/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.00 22.25 TT
287 Lý Duy Khánh 17/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.60 22.85 TT
288 Bùi Đăng Khoa 07/06/2000 Nam Quản trị khách sạn 19.40 19.90 TT
289 Chu Hồng Lâm 02/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.10 20.35 TT
290 Nguyễn Thị Phương Lan 09/10/2000 Nữ Quản trị khách sạn 23.00 23.75 TT
291 Nguyễn Thùy Linh 24/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.20 21.70 TT
292 Lại Khánh Linh 17/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.40 21.90 TT
293 Lê Thị Khánh Linh 10/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 24.60 25.35 TT
294 Trần Thị Khánh Linh 01/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 24.30 24.55 TT
295 Bùi Đức Long 16/11/2001 Nam Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
296 Trịnh Hồng Long 26/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 19.40 19.65 TT
297 Nguyễn Thành Luân 22/11/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.20 20.95 TT
298 Trịnh Hiền Lương 30/04/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.20 21.95 TT
299 Ngô Hải 14/11/1996 Nữ Quản trị khách sạn 24.40 24.65 TT
300 Nguyễn Quỳnh Mai 08/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.50 19.75 TT
301 Nguyễn Ánh Hồng Mai 13/06/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.90 20.40 TT
302 Chu Đỗ Hồng Minh 02/09/1999 Nam Quản trị khách sạn 26.60 26.85 TT
303 Phạm Văn Nam 12/04/1999 Nam Quản trị khách sạn 20.10 20.60 TT
304 Phạm Hoài Nam 24/07/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.10 22.35 TT
305 Đào Ngọc Nam 31/08/2001 Nam Quản trị khách sạn 19.60 19.85 TT
306 Phạm Thành Nam 22/11/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.90 21.15 TT
307 Hà Thị Nga 02/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.20 20.45 TT
308 Nguyễn Thị Ngân 25/08/2000 Nữ Quản trị khách sạn 21.80 22.05 TT
309 Nguyễn Kim Ngân 05/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.50 21.75 TT
310 Đoàn Hồng Ngọc 21/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 17.80 18.05 TT
311 Bùi Minh Ngọc 01/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.60 23.35 TT
312 Đặng Thị Nhàn 22/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.40 22.65 TT
313 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 25.60 25.85 TT
314 Mạc Văn Phong 04/03/2000 Nam Quản trị khách sạn 21.50 22.25 TT
315 Nguyễn Minh Quaân 13/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.50 20.75 TT
316 Phạm Thị Diễm Quỳnh 14/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.90 23.15 TT
317 Lê Văn Hà Sơn 10/11/2000 Nam Quản trị khách sạn 18.90 19.15 TT
318 Phạm Hùng Sơn 14/02/1998 Nam Quản trị khách sạn 18.50 18.75 TT
319 Nguyễn Thị Thắm 01/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.80 24.05 TT
320 Võ Thị Thắm 17/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.40 20.65 TT
321 Nguyễn Đăng Thanh 21/06/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
322 Đặng Thị Thanh 22/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.20 21.45 TT
323 Lưu Thị Thanh Thanh 23/06/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.10 20.35 TT
324 Trần Thị Thu Thành 01/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.80 20.30 TT
325 Nguyễn Phương Thảo 02/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.70 21.95 TT
326 Nguyễn Thị Thảo 05/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.30 22.55 TT
327 Vũ Thị Phương Thảo 02/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.60 20.85 TT
328 Phạm Ngọc Thảo 04/10/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.30 21.55 TT
329 Trần Thị Thu Thảo 13/03/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.70 25.45 TT
330 Trần Quang Thọ 09/01/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.80 23.05 TT
331 Văn Thị Hoài Thương 09/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 24.30 24.55 TT
332 Hoàng Thu Thùy 03/03/2000 Nữ Quản trị khách sạn 20.80 23.55 TT
333 Lê Thị Phương Thùy 07/07/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.70 20.95 TT
334 Vũ Trọng Toàn 12/08/2001 Nam Quản trị khách sạn 21.50 21.75 TT
335 Tạ Thị Kiều Trang 25/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.90 22.15 TT
336 Vũ Thị Thùy Trang 29/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 19.60 19.85 TT
337 Doãn Thị Thu Trang 13/01/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.50 24.00 TT
338 Vũ Thùy Trang 21/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.40 22.65 TT
339 Bùi Thu Trang 23/122001 Nữ Quản trị khách sạn 23.20 23.95 TT
340 Bùi Thị Kiều Trang 20/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.60 20.85 TT
341 Lại Thu Trang 12/04/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.60 21.85 TT
342 Bùi Thị Trang 28/06/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.70 23.95 TT
343 Ngô Thị Quỳnh Trang 17/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.70 23.20 TT
344 Nguyễn Thu Trang 16/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.90 21.15 TT
345 Lê Hạnh Trang 29/08/2000 Nữ Quản trị khách sạn 24.70 24.95 TT
346 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 05/11/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.60 21.85 TT
347 Nguyễn Đức Trung 02/09/2001 Nam Quản trị khách sạn 19.70 20.20 TT
348 Nguyễn Thị Ngọc 13/08/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.70 22.45 TT
349 Lê Văn Tuấn 15/04/2001 Nam Quản trị khách sạn 22.50 22.75 TT
350 Nguyễn Mạnh Tuấn 23/04/1999 Nam Quản trị khách sạn 21.10 21.35 TT
351 Phạm Quốc Tuấn 21/07/2001 Nam Quản trị khách sạn 20.20 20.45 TT
352 Mạc Anh Tuấn 09/05/2000 Nam Quản trị khách sạn 16.90 17.15 TT
353 Phạm Công Tuấn 23/01/1996 Nam Quản trị khách sạn 25.60 25.85 TT
354 Đào Thanh Tùng 08/01/2001 Nam Quản trị khách sạn 18.70 18.95 TT
355 Vũ Thị Tuyền 15/05/2001 Nữ Quản trị khách sạn 20.50 20.75 TT
356 Nguyễn Văn Tuyển 06/11/2000 Nam Quản trị khách sạn 19.50 19.75 TT
357 Trịnh Thị Tuyết 17/06/2001 Nữ Quản trị khách sạn 21.00 21.75 TT
358 Trịnh Thị Ánh Tuyết 12/09/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.20 22.45 TT
359 Nguyễn Thị Thu Uyên 16/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 23.50 23.75 TT
360 Nguyễn Thị Vân 13/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.20 22.45 TT
361 Nguyễn Thị Thúy Vân 27/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.00 22.75 TT
362 Đàm Quang 27/08/1998 Nam Quản trị khách sạn 20.20 20.45 TT
363 Vũ Thị Xinh 05/02/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.70 22.95 TT
364 Nguyễn Thị Yên 25/12/2001 Nữ Quản trị khách sạn 22.60 22.85 TT
365 Ngô Thị Hoàng Yên 25/06/2001 Nữ Quản trị khách sạn 25.40 26.15 TT
366 Nguyễn Tiến An 03/10/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 25.20 25.45 TT
367 Vũ Văn An 03/09/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.60 17.85 TT
368 Đoàn Vũ Thành An 28/11/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.10 20.85 TT
369 Phạm Phương Anh 30/04/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.40 23.90 TT
370 Phương Tuấn Anh 25/08/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.00 20.25 TT
371 Lê Tuấn Anh 04/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.60 22.85 TT
372 Nguyễn Thị Ánh 23/01/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.50 22.00 TT
373 Trần Thanh Bình 10/02/1995 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.70 18.95 TT
374 Vương Ngọc Chính 04/11/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.00 21.25 TT
375 Vũ Tiến Đạt 27/03/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.00 21.25 TT
376 Bùi Thành Đạt 26/05/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.40 20.65 TT
377 Ngô Đức Định 21/03/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 25.50 26.25 TT
378 Đỗ Chí Đoàn 28/05/1999 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.40 21.90 TT
379 Trần Trung Đức 31/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.30 21.05 TT
380 Nguyễn Anh Dương 01/01/1997 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.90 23.65 TT
381 Nguyễn Thị Duyên 14/09/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.60 25.10 TT
382 Nguyễn Thị Thu Giang 21/12/2000 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.80 25.55 TT
383 Nguyễn Hoàng 10/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.50 22.75 TT
384 Trần Thị Hiền 08/11/2011 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.50 24.75 TT
385 Nguyễn Văn Hiệp 27/12/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.80 24.55 TT
386 Nguyễn Minh Hoàn 22/12/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.70 20.95 TT
387 Trần Huy Hoàng 09/06/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.60 20.35 TT
388 Nguyễn Việt Hoàng 21/10/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.10 23.35 TT
389 Nguyễn Huy Hoàng 01/12/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.90 24.15 TT
390 Nguyễn Đức Hùng 15/04/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.20 19.45 TT
391 Đặng Thu Hường 30/05/2001 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.80 26.55 TT
392 Đặng Thị Huy 14/01/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.50 22.75 TT
393 Trần Quang Huy 01/01/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.20 21.45 TT
394 Hoàng Thị Mai Huyền 22/03/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.60 21.85 TT
395 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/01/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.80 22.05 TT
396 Phạm Trung Kiên 13/01/1998 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.20 20.45 TT
397 Bùi Thị Linh 31/10/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.50 23.00 TT
398 Hoàng Thị Linh 24/05/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.40 20.65 TT
399 Nguyễn Trúc Linh 10/10/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.10 21.35 TT
400 Trịnh Hải Linh 20/07/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.30 23.55 TT
401 Ninh Ngọc Lợi 22/05/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.50 19.25 TT
402 Nguyễn Cao Mạnh 11/05/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.00 22.25 TT
403 Vũ Quang Minh 14/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.40 21.65 TT
404 Đinh Văn Ngọc 13/05/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.20 22.45 TT
405 Hà Bích Ngọc 13/02/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20.20 20.45 TT
406 Phạm Văn Nguyên 06/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.70 18.95 TT
407 Nguyễn Thành Phương 11/08/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.30 19.80 TT
408 Lê Thúy Quỳnh 23/01/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.90 22.15 TT
409 Trần Thị Thu Thảo 08/02/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.20 22.45 TT
410 Vũ Thanh Thủy 14/08/2000 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 24.30 25.05 TT
411 Nguyễn Quốc Tiến 18/05/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.70 18.95 TT
412 Vũ Quốc Toàn 28/02/2000 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.90 22.15 TT
413 Vũ Thu Trang 28/05/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.80 22.30 TT
414 Bùi Thị Thu Trang 30/06/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.90 24.65 TT
415 Dương Thị Huyền Trang 23/10/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21.20 21.45 TT
416 Phạm Thị Quỳnh Trang 31/08/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 19.00 19.50 TT
417 Tẩy Thị Thu Trang 21/03/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 25.40 28.15 TT
418 Nguyễn Trọng Tuấn 06/07/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.90 19.40 TT
419 Phạm Tất Tùng 21/11/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 26.50 26.75 TT
420 Phạm Việt Tùng 14/11/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.00 23.25 TT
421 Lại Thanh Tùng 02/11/2001 Nam Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.10 22.35 TT
422 Trần Thị Hà Vi 14/04/2001 Nữ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 22.60 23.35 TT
423 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/12/2000 Nữ Tin học ứng dụng 21.80 22.05 TT
424 Ngô Viết 10/08/2001 Nam Tin học ứng dụng 24.60 24.85 TT
425 Phạm Trung Hải 05/03/2001 Nam Tin học ứng dụng 18.40 18.65 TT
426 Trịnh Trung Hiếu 23/12/2001 Nam Tin học ứng dụng 21.90 22.15 TT
427 Lê Quốc Huy 16/09/2001 Nam Tin học ứng dụng 22.10 22.35 TT
Tổng cộng:  427 
1. Ngành Hướng dẫn du lịch 102
2. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành     126
3. Ngành Quản trị khách sạn 137
4. Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 57
5. Ngành Tin học ứng dụng 5

1 thought on “DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY XÉT THEO HỌC BẠ THPT NĂM 2019 (ĐỢT 1)

BÌNH LUẬN