Thứ Sáu, 29/3/2024 | 08:42 GMT +7

Ngành Kế toán – Khoa Du lịch Trường Đại học Hạ Long

Kế toán được hiểu là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,…  Nói chuyên sâu hơn, kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế, xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Kế toán tại trường Đại học Hạ Long có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; có kiến thức nền tảng và chuyên môn sâu rộng để phân tích, giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán – kiểm toán trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính và các tổ chức khác. Sinh viên có trách nhiệm nghề nghiệp, có năng lực tự nghiên cứu và học tập ở bậc học cao hơn, có khả năng thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh năng động, hội nhập quốc tế; có các kĩ năng mềm, kĩ năng bổ trợ thiết yếu phục vụ công việc, cuộc sống.

Chương trình đào tạo được thiết kế gồm 126 tín chỉ bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó, các học phần bắt buộc và học phần tự chọn được thiết kế theo lộ trình hợp lí, khoa học nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người học có thể hoàn thành hiệu quả kế hoạch học tập với đầy đủ kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ bắt kịp xu thế toàn cầu hóa hiện nay, rèn luyện cho sinh viên tác phong làm việc chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước. Đặc biệt, sinh viên học ngành  kế toán được lựa chọn một trong hai chuyên ngành sâu, bao gồm:  Kế toán tổng hợp, Kế toán kiểm toán  giúp sinh viên có định hướng  vững chắc về nghề nghiệp của mình. Chương trình đào tạo cập nhật những kiến thức mới, thiết kế đề cương bài giảng tinh giản theo hướng giảm lý thuyết – tăng vận dụng. Giúp sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, đa trải nghiệm. sinh viên sẽ được học và thực hành, thực tập theo hình thức mô phỏng doanh nghiệp kế toán, được trực tiếp tham gia thực hành luân chuyển các chức danh như kế toán công nợ, kế toán bán hàng, xử lý nghiệp vụ kế toán để nâng cao nghiệp vụ

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân kế toán của trường Đại học Hạ Long không chỉ có năng lực chuyên môn về kế toán, chuyên sâu về nội dung lý thuyết các chuẩn mực, các nguyên tắc cơ bản về kế toán, kiểm toán kết hợp với thực hành, giải quyết những vấn đề đặt ra của thực tiễn mà còn có kỹ năng kế toán số, sử dụng được các phần mềm kế toán kết hợp ứng dụng công nghệ số, có năng lực đổi mới, tư duy sáng tạo, kỹ năng quản trị, năng lực tư duy phản biện, có động lực học tập suốt đời, khả năng khởi nghiệp. Đồng thời sinh viên sẽ có những năng lực, kĩ năng mềm bổ sung để hòa nhập mạnh mẽ vào môi trường thực tế và thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp, môi trường làm việc quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:

Nhóm 1 –Kế toán viên, chuyên viên thuế, chuyên viên tài chính có đủ năng lực làm việc các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nhóm 2 – Nhân viên phân tích và tư vấn: có đủ năng lực đảm nhiệm các công việc phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính tại các công ty tài chính và phi tài chính; tương lai có thể phát triển nghề nghiệp thành các chuyên gia phân tích, tư vấn trong các lĩnh vực này.

Nhóm 3 – Trợ lý kiểm toán, kiểm soát viên trong các bộ phận kiểm toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn của Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập; tiến tới trong tương lai trở thành kiểm toán viên chuyên nghiệp khi được trang bị chứng chỉ hành nghề chứng chỉ quốc gia/quốc tế để hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán tư vấn tài chính cho các các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhóm 4 – Nghiên cứu viên và giảng viên: Có thể nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu về lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán; có thể tiếp tục học tập phấn đấu để trở thành giảng viên chính, giảng viên cao cấp và chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Chương trình đào tạo ngành kế toán của Nhà trường là một nền tảng tốt để người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau và có thể tự chuyển đổi, phát triển nghề nghiệp từ lĩnh vực kế toán, kiểm toán sang các lĩnh vực nghề nghiệp khác như: quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thuế; có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng về chuyên ngành kế toán.

Khoa Du lịch

BÌNH LUẬN