Thứ Hai, 22/2/2021 | 14:32 GMT +7

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, VỮNG MẠNH CÙNG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Từ khi thành lập cho tới nay, Công đoàn trường Đại học Hạ Long đã phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững và phát huy vị thế của mình trong hệ thống tổ chức chính trị của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp hài hòa của Ban giám hiệu nhà trường

Từ khi thành lập cho tới nay, Công đoàn trường Đại học Hạ Long đã phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững và phát huy vị thế của mình trong hệ thống tổ chức chính trị của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự phối hợp hài hòa của Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn luôn ý thức và chủ động thực hiện đầy đủ các chức năng của mình để góp phần cùng nhà trường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và người lao động trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Cụ thể, Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các phong trào văn hóa thể thao vào các ngày lễ lớn của Đất nước, của Tỉnh, Ngành, của tổ chức Công đoàn và nhà trường, tham gia tích cực trong công tác phát triển Đảng.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, như thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”; Phong trào thi đua ” Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Hai tốt”…qua đó khích lệ tinh thần làm việc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn, động viên phát huy tiềm năng lao động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Không chỉ đẩy mạnh thi đua, làm tốt công tác tham gia quản lý mà điểm nổi bật của công đoàn nhà trường chính là sự chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống, coi trọng vai trò chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động; đã tham mưu với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ đối với người nghỉ hưu, nghỉ ốm đau, thai sản, bồi dưỡng làm thêm giờ, thưởng các ngày Lễ, Tết theo xếp loại và bình xét cuối năm.Tổ chức thăm hỏi đến CB,VC-LĐ, đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, khen thưởng tặng quà cho con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp kết thúc năm học hàng năm. Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh, các quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt…

          Bên cạnh đó, Công đoàn luôn quan tâm củng cố vun đắp tình cảm, niềm tin của đoàn viên công đoàn vào sự nghiệp phát triển nhà trường. Chính sự nhiệt tình cống hiến trí tuệ và vun đắp tình cảm cho sự phát triển nhà trường của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã tạo nội lực bền vững cho sự phát triển và tạo nhiều cơ hội cho Công đoàn nhà trường mở rộng quy mô các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ công đoàn nhà trường.

          Mọi hoạt động của Công đoàn đều nhằm mục đích xây dựng và củng cố khối đoàn kết bền vững và môi trường lao động tập thể có hiệu quả vì sự phát triển toàn diện của cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời trở thành mục tiêu hành động để Công đoàn góp phần giúp cho Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, góp phần vào những thành tích chung của toàn trường.

          Hoạt động công đoàn hiện nay đan xen nhiều yếu tố giữa thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, phát triển quy mô với nâng cao chất lượng đào tạo trong thị trường hội nhập, cơ chế tự chủ toàn diện của nhà trường và mở rộng xã hội hóa giáo dục, trách nhiệm- nghĩa vụ và sự tương ứng giữa cống hiến với thu nhập của người lao động. Vì lẽ đó, công đoàn cần phải giữ vững đoàn kết nội bộ, sáng suốt phân tích nguyên nhân, tìm biện pháp giải quyết vượt qua, tạo sức bật mới trong sự nghiệp đào tạo.

Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, vai trò, vị thế của Công đoàn trường Đại học Hạ Long đã được Đảng uỷ nhà trường và Công đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và được biểu dương khen thưởng qua các kết quả đạt được trong thời gian qua:

Năm 2014: Công đoàn nhà trường được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 5 năm 2011-2015

Năm 2015: Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015”

Năm 2016: Công đoàn trường vinh dự được nhận Cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Công đoàn cơ sở xuất sắc dẫn đầu phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2016

Năm 2017: Vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Văn hóa – Thể thao” năm 2017

Năm 2018: Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018”

Năm 2019: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Năm 2020: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020”.

Những kết quả trên là phần thưởng cao quý của các cấp công đoàn, động viên khích lệ mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn nhà trường trong việc tham gia tích cực vào các phong trào thi đua do các cấp phát động. Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, công đoàn trường Đại học Hạ Long phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong các phong trào thi đua, vững mạnh cùng sự nghiệp phát triển phát triển của nhà trường.

( Một số hình ảnh thành tích của trường đã đạt được trong thời gian qua )

 

 

BÌNH LUẬN